Komunikaty

Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

poniedziałek 25.02.2019

Na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/ są już dostępne wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2017/18.

Komisja ds. hospitacji

piątek 4.11.2016

Przewodniczący: dr hab. Maciej Janowicz
Sekretarz: dr Tomasz Ząbkowski
dr hab. Adam Ciarkowski
dr hab. Marian Rusek
dr hab. Joanna Landmesser
dr Wojciech Hyb
dr Monika Krawiec
dr Piotr Stachura
dr Andrzej Zembrzuski

Kontakt

Komisja ds. jakości kształcenia

piątek 4.11.2016

Przewodnicząca: dr Diana Dziewa-Dawidczyk
dr Alina Jóźwikowska
dr Paweł Jankowski
dr Michał Kruk

Kontakt

Ankiety dot. jakości kształcenia

wtorek 19.04.2016

W semestrze letnim 2016 roku przeprowadzono dwie ankiety:

• Oceny dziekanatu – wyniki ankiety,
• Ocena zatrudnienia studentów WZIiM – wyniki ankiety.

W semestrze letnim 2013 roku przeprowadzono dwie ankiety badanie losów absolwentów:

• Kierunku Informatyka i Ekonometria – wyniki ankiety,
• Kierunku Informatyka – wyniki ankiety.

Zachęcamy studentów do wypełnienia kwestionariusza oceny zasobów SGGW

wtorek 10.11.2015

Zmieniamy Uczelnię z myślą o studentach. Bez Was nie moglibyśmy istnieć! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej o tym, co należy zmienić bądź udoskonalić w SGGW.

Państwa opinie pomogą nam w poprawie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ankieta jest w formie elektronicznego formularza, dzięki czemu wypełnienie jej zajmie Państwu zaledwie chwilę. Z góry bardzo dziękujemy za udział w tym badaniu – każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna.

Ankieta: http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb.

Jakość kształcenia SGGW: http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/.

Elektroniczny System Weryfikacji Efektów Kształcenia

poniedziałek 12.10.2015

Pismo Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w sprawie Elektronicznego Systemu Weryfikacji Założonych Efektów Kształcenia wraz z Poradnikiem użytkownika:

pismo Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia,
poradnik użytkownika.

Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

środa 4.03.2015

W Systemie Prezentacji Wyników Ankiet na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php zostały zamieszczone wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2013/2014. Więcej informacji na temat jakości kształcenia w SGGW znajduje się pod adresem http://www.jakoscksztalcenia.sggw.pl/. Studenci oceniają w ankiecie prowadzenie zajęć, do których są przypisani w wirtualnym dziekanacie. Żeby wykluczyć możliwość pomyłek, warto sprawdzać w wirtualnym dziekanacie w zakładce "Zajęcia dydaktyczne'', ...

Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

piątek 25.04.2014

W Systemie Prezentacji Wyników Ankiet na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php zamieszczone zostały wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2012/2013. Prezentacje senackie w sprawie jakości kształcenia znajdują się pod adresem http://www.jakoscksztalcenia.sggw.pl/.

Studencka ocena jakości kształcenia

niedziela 2.02.2014

Drodzy Studenci, Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji ...

Ocena programowa na kierunku Informatyka i Ekonometria

wtorek 3.12.2013

W dniach 29-30 czerwca 2013 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria.

W wyniku oceny, dnia 17.10.2013 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną:

http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny.

Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria:

1. Koncepcja rozwoju kierunku,
2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji,
3. Program studiów,
4. Zasoby kadrowe,
5. Infrastruktura dydaktyczna,
6. Prowadzenie badań naukowych,
7. System wsparcia studentów w procesie uczenia się,
8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości.

* spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: niedostatecznie (2), częściowo (3), znacząco (4), w pełni (5), wyróżniająco (6).

Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

środa 23.10.2013

Dokumentacja obowiązująca od 16 września 2013 roku: pobierz plik.

Jakość kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki

środa 23.10.2013

Ankieta dla studentów I semestru

Ankieta satysfakcji absolwenta wypełniana przed obroną pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej

Ankieta pilotażowa Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów SGGW

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2010/2011

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2011/2012

Kontakt: wzim.jakosc@gmail.com

Ankiety studenckie

wtorek 26.03.2013

Prowadzeniem ankiet studenckich zajmuje się Biuro Spraw Studenckich.

Wyniki zamieszczane są na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw