Komunikaty

Zachęcamy studentów do wypełnienia kwestionariusza oceny zasobów SGGW

wtorek 10.11.2015

Zmieniamy Uczelnię z myślą o studentach. Bez Was nie moglibyśmy istnieć! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej o tym, co należy zmienić bądź udoskonalić w SGGW.

Państwa opinie pomogą nam w poprawie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ankieta jest w formie elektronicznego formularza, dzięki czemu wypełnienie jej zajmie Państwu zaledwie chwilę. Z góry bardzo dziękujemy za udział w tym badaniu – każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna.

Ankieta: http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb.

Jakość kształcenia SGGW: http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/.

Elektroniczny System Weryfikacji Efektów Kształcenia

poniedziałek 12.10.2015

Pismo Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w sprawie Elektronicznego Systemu Weryfikacji Założonych Efektów Kształcenia wraz z Poradnikiem użytkownika:

pismo Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia,
poradnik użytkownika.

Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

środa 4.03.2015

W Systemie Prezentacji Wyników Ankiet na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php zostały zamieszczone wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2013/2014. Więcej informacji na temat jakości kształcenia w SGGW znajduje się pod adresem http://www.jakoscksztalcenia.sggw.pl/. Studenci oceniają w ankiecie prowadzenie zajęć, do których są przypisani w wirtualnym dziekanacie. Żeby wykluczyć możliwość pomyłek, warto sprawdzać w wirtualnym dziekanacie w zakładce "Zajęcia dydaktyczne'', ...

Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

piątek 25.04.2014

W Systemie Prezentacji Wyników Ankiet na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php zamieszczone zostały wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2012/2013. Prezentacje senackie w sprawie jakości kształcenia znajdują się pod adresem http://www.jakoscksztalcenia.sggw.pl/.

Studencka ocena jakości kształcenia

niedziela 2.02.2014

Drodzy Studenci, Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji ...

Ocena programowa na kierunku Informatyka i Ekonometria

wtorek 3.12.2013

W dniach 29-30 czerwca 2013 Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała nasz Wydziału w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria.

W wyniku oceny, dnia 17.10.2013 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną:

http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny.

Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni”* następujących kryteriów oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria:

1. Koncepcja rozwoju kierunku,
2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji,
3. Program studiów,
4. Zasoby kadrowe,
5. Infrastruktura dydaktyczna,
6. Prowadzenie badań naukowych,
7. System wsparcia studentów w procesie uczenia się,
8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości.

* spełnienie kryteriów oceny programowej oceniane było w pięciostopniowej skali: niedostatecznie (2), częściowo (3), znacząco (4), w pełni (5), wyróżniająco (6).

Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

środa 23.10.2013

Dokumentacja obowiązująca od 16 września 2013 roku: pobierz plik.

Jakość kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki

środa 23.10.2013

Ankieta dla studentów I semestru

Ankieta satysfakcji absolwenta wypełniana przed obroną pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej

Ankieta pilotażowa Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów SGGW

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2010/2011

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2011/2012

Kontakt: wzim.jakosc@gmail.com

Ankiety studenckie

wtorek 26.03.2013

Prowadzeniem ankiet studenckich zajmuje się Biuro Spraw Studenckich.

Wyniki zamieszczane są na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw