Zaproszenie Dziekana

piątek 25.04.2014

Szanowni Państwo, Mili Absolwenci WZIiM.

Miło nam ogłosić, że w tym roku został powołany do życia „Klub Absolwenta WZIiM”. Powstał on z myślą o integracji naszych byłych studentów oraz kadry i całej społeczności akademickiej związanej z Wydziałem Zastosowań Informatyki i Matematyki. Celem przyświecającym tej inicjatywie była wymiana poglądów, doświadczeń, utrzymanie więzi naszych Absolwentów z rodzimą uczelnią, a także kształtowanie zakresów wiedzy niezbędnych studentom, którzy po opuszczeniu murów uczelni muszą się czuć pewnie na rynku pracy. Ścisły kontakt z Absolwentami to wszakże okazja do poznania Państwa opinii na temat realizowanego przez nas programu studiów, zakresu przedmiotów, które zostały zweryfikowane poprzez Państwa doświadczenia w pracy zawodowej. W trosce o podnoszenie jakości naszej oferty dydaktycznej, oraz o naszych Absolwentów, którzy po opuszczeniu Alma Mater muszą odnaleźć się na rynku pracy, pragniemy zadziałać wspólnie z osobami, które tę ścieżkę maja już za sobą, wysłuchać Państwa opinii i uwag. A któż poradzi nam lepiej i oceni z perspektywy czasu staranniej niż nasi Absolwenci. Państwa zdanie jest dla nas ważne.

W zamian obiecujemy stworzenie warunków do rozwoju kontaktów miedzy Absolwentami różnych pokoleń, miłą atmosferę i wzmocnienie więzi z Alma Mater.

Oferta członkostwa w Klubie Absolwenta WZIiM kierowana jest do wszystkich Absolwentów Wydziału, którzy chcieliby wciąż czuć przynależność do społeczności akademickiej, mieć wpływ na kształcenie następnych pokoleń i być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami na Wydziale. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia formularza w celu zarejestrowania się w klubie.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw