Zespoły Robocze

poniedziałek 11.05.2020

• Zespół ds. Dydaktyki dla kierunku Informatyka:

Przewodniczący: dr Paweł Jankowski
Członkowie: dr hab. inż. Jarosław Kurek, prof. SGGW
                       dr ing Maciej Pankiewicz
                       mgr inż. Grzegorz Wieczorek
                       dr inż. Piotr Wrzeciono
Studenci:      Szymon Gawryluk
                       Marcin Anuszkiewicz

• Zespół ds. Dydaktyki dla kierunku Informatyka i Ekonometria:

Przewodniczący: dr hab. Joanna Landmesser
Członkowie: dr hab. Hanna Dudek, prof. Uczelni
                       dr Marcin Dudziński
                       dr inż. Artur Krupa
                       dr hab. Bartosz Świderski
Studenci:      Rafał Krajewski
                       Remigiusz Musiałkiewicz

• Zespół ds. Hospitacji:

Przewodniczący: dr hab. Konrad Furmańczyk
Członkowie: dr Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr Mariola Chrzanowska
                       dr hab. Ryszard Kozera, prof. Uczelni
                       dr hab. inż. Jarosław Kurek, prof. SGGW
                       dr hab. Joanna Landmesser
                       dr hab. Bartosz Świderski
                       mgr inż. Grzegorz Wieczorek
                       dr Włodzimierz Wojas
Student:        Sebastian Marciniak

• Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr Alina Jóźwikowska
Członkowie: dr Marcin Bator
                       dr Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr Jolanta Kotlarska
                       dr inż. Tomasz Zabkowski
Studenci:      Julia Gronkowska
                       Julia Wilemska

• Zespół ds. Śledzenia Losów Absolwentów:

mgr Jan Krupa – absolwenci kierunku Informatyki i Ekonometrii
dr inż. Jakub Pach – absolwenci kierunku Informatyka

• Zespół ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi:

mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Student: Adrian Szczerba

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw