Zespoły Robocze

środa 18.12.2019

• Zespół ds. Dydaktyki dla kierunku Informatyka:

Przewodniczący: dr Paweł Jankowski
Członkowie: dr hab. inż. Jarosław Kurek
                       dr ing Maciej Pankiewicz
                       mgr inż. Grzegorz Wieczorek
                       dr inż. Piotr Wrzeciono
Studenci:      Szymon Gawryluk
                       Marcin Anuszkiewicz

• Zespół ds. Dydaktyki dla kierunku Informatyka i Ekonometria:

Przewodniczący: dr hab. Joanna Landmesser
Członkowie: dr hab. Hanna Dudek, prof. Uczelni
                       dr Marcin Dudziński
                       dr inż. Artur Krupa
                       dr hab. Bartosz Świderski
Studenci:      Rafał Krajewski
                       Remigiusz Musiałkiewicz

• Zespół ds. Hospitacji:

Przewodniczący: dr hab. Konrad Furmańczyk
Członkowie: dr Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr Mariola Chrzanowska
                       dr hab. Ryszard Kozera, prof. Uczelni
                       dr hab. inż. Jarosław Kurek
                       dr hab. Joanna Landmesser
                       dr hab. Bartosz Świderski
                       dr Włodzimierz Wojas
Student:        Sebastian Marciniak

• Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr Alina Jóźwikowska
Członkowie: dr Marcin Bator
                       dr Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr inż. Maciej Pankiewicz
                       dr inż. Tomasz Zabkowski
Studenci:      Julia Gronkowska
                       Julia Wilemska

• Zespół ds. Śledzenia Losów Absolwentów:

mgr Jan Krupa – absolwenci kierunku Informatyki i Ekonometrii
dr inż. Jakub Pach – absolwenci kierunku Informatyka

• Zespół ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi:

mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Student: Adrian Szczerba

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw