Zespoły Robocze

poniedziałek 18.01.2021

• Zespół Roboczy kierunku Informatyka

Przewodniczący: dr Piotr Wrzeciono
Członkowie: dr inż. Maciej Pankiewicz
                       dr Paweł Jankowski
                       dr Tomasz Świsłocki
                       dr inż. Artur Krupa
                       mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Studenci:      Mateusz Gil
                       Sebastian Marciniak

• Zespół Roboczy kierunku Informatyka i Ekonometria

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
Członkowie: dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
                       dr hab. Bartosz Świderski, prof. SGGW
                       dr hab. Michał Szymański
                       dr Paweł Hoser
Studenci:      Ewelina Kędzior
                       Remigiusz Musiałkiewicz

• Zespół Roboczy ds. Hospitacji

Przewodniczący: dr hab. Konrad Furmańczyk, prof. SGGW
Członkowie: dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
                       dr hab. inż. Jarosław Kurek, prof. SGGW
                       dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW
                       dr hab. Bartosz Świderski, prof. SGGW
                       dr inż. Izabella Antoniuk
                       dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr Mariola Chrzanowska
                       dr Adam Przeździecki
                       dr Tomasz Świsłocki
                       dr Włodzimierz Wojas
                       mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Student:        Sebastian Marciniak

• Zespół Roboczy ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Marcin Bator
Członkowie: dr hab. Michał Kruk, prof. SGGW
                       dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
                       dr Alina Jóźwikowska
                       dr Krzysztof Gajowniczek
                       mgr Marcin Choiński
Student:        Sebastian Marciniak

• Zespół Roboczy ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi

Przewodniczący: mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Student: Adrian Szczerba

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw