Dlaczego warto studiować na WZIM?

czwartek 31.10.2019

Drodzy Kandydaci,

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać nasz Wydział jako miejsce studiów…

Jesteśmy młodym i prężnym Wydziałem

Wydział powstał 1 stycznia 2008 roku. Znaczna część kadry to osoby młode, łączące doświadczenia z wiodących polskich uczelni, bardzo zaangażowane w proces dydaktyczny, cały czas dążące do własnego rozwoju dydaktyczno-naukowego.

Stanowimy część Uczelni o 200-letniej tradycji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszym uniwersytetem przyrodniczym w Polsce. W roku 2016 Uczelnia obchodzi 200-lecie kształcenia. Dzięki temu korzystamy z bogatego doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego.

SGGW jest również jedną z największych polskich Uczelni. Najlepiej wyrażają to następujące liczby:

• 27 000 studentów
• 1 200 wykładowców
• 37 kierunków studiów
• 13 wydziałów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dostała się w roku 2015 do pierwszej setki najlepszych światowych uczelni w dziedzinie rolnictwo i leśnictwo. QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com był już piątą edycją rankingu, który oprócz przeanalizowania około 17,3 mln prac badawczych, zebrał również opinie ponad 85 tysięcy naukowców i 41 tys. pracodawców. Zestawienie uwzględnia aż 36 różnych dyscyplin naukowych i jak podkreślają jego twórcy, jest to największa lista tego typu na świecie.

Jesteśmy pozytywnie oceniani przez Polską Komisję Akredytacyjną

Dnia 25.01.2018 Komisja przyznała kierunkowi studiów Informatyka ocenę pozytywną.

Dnia 17.10.2013 Komisja przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną.

http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny.

Oceny pozytywne były wynikiem spełnienia „w pełni” wszystkich uwzględnianych kryteriów oceny.

Uczymy w sposób nowoczesny korzystając z narzędzi e-learningowych

Rozwijamy pracownie multimedialne

Od roku akademickiego 2016/17 uczymy w dwóch nowo wyposażonych pracowniach specjalistycznych: pracowni analizy przetwarzania obrazu, wyposażonej w 20 komputerów i specjalistyczne aparaty fotograficzne oraz pracowni audio, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt służący do wszechstronnej analizy dźwięku.

Uczymy w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych

Uczymy w 15 laboratoriach komputerowych wyposażonych w 300 komputerów o następujących parametrach:

• Intel Core i5-3570 (Quad-Core),
• Pamięć RAM 8 GB,
• Windows 7 / Linux.

Absolwenci naszego Wydziału łatwo znajdują pracę

Współpracujemy z firmami z branży informatycznej i finansowej

W roku akademickim 2015/16 nasi studenci będą mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów:

• Passus sp. z o.o. (dostawca wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych),
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• COMP S.A. (spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług.),
• Billenium (domeny firmy to Outsourcing, systemy Billingowe, rozwiązania klasy Business Process Management, systemy CRM oraz Business Intelligence).

W roku akademickim 2014/15 nasi studenci mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów z:

• Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Asseco Poland S.A.,
• Passus sp. z o.o.

W roku akademickim 2013/14 nasi studenci mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów z:

• Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• Asseco Poland S.A.,
• Passus sp. z o.o.

Mimo młodego wieku mamy znaczące osiągnięcia naukowe

W roku 2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową B.

W roku 2013 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową A.

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Michał Kruk, jest laureatem prestiżowej nagrody Paszporty Polityki w roku 2015.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw