Dlaczego warto studiować na WZIM?

poniedziałek 6.06.2016

Drodzy Kandydaci,

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać nasz Wydział jako miejsce studiów…

Jesteśmy młodym i prężnym Wydziałem

Wydział powstał 1 stycznia 2008 roku. Znaczna część kadry to osoby młode, łączące doświadczenia z wiodących polskich uczelni, bardzo zaangażowane w proces dydaktyczny, cały czas dążące do własnego rozwoju dydaktyczno-naukowego.

Stanowimy część Uczelni o 200-letniej tradycji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszym uniwersytetem przyrodniczym w Polsce. W roku 2016 Uczelnia obchodzi 200-lecie kształcenia. Dzięki temu korzystamy z bogatego doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego.

SGGW jest również jedną z największych polskich Uczelni. Najlepiej wyrażają to następujące liczby:

• 27 000 studentów
• 1 200 wykładowców
• 37 kierunków studiów
• 13 wydziałów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dostała się w roku 2015 do pierwszej setki najlepszych światowych uczelni w dziedzinie rolnictwo i leśnictwo. QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com był już piątą edycją rankingu, który oprócz przeanalizowania około 17,3 mln prac badawczych, zebrał również opinie ponad 85 tysięcy naukowców i 41 tys. pracodawców. Zestawienie uwzględnia aż 36 różnych dyscyplin naukowych i jak podkreślają jego twórcy, jest to największa lista tego typu na świecie.

Jesteśmy pozytywnie oceniani przez Polską Komisję Akredytacyjną

Dnia 17.10.2013 Komisja przyznała kierunkowi studiów Informatyka i Ekonometria ocenę pozytywną: http://www.pka.edu.pl/?q=pl/oceny. Ocena pozytywna była wynikiem spełnienia „w pełni” wszystkich uwzględnianych kryteriów oceny.

Uczymy w sposób nowoczesny korzystając z narzędzi e-learningowych

Rozwijamy pracownie multimedialne

W roku akademickim 2016/17 rozpoczniemy naukę w dwóch nowo wyposażonych pracowniach specjalistycznych: pracowni analizy przetwarzania obrazu, wyposażonej w 20 komputerów i specjalistyczne aparaty fotograficzne oraz pracowni audio, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt służący do wszechstronnej analizy dźwięku.

Nowe pracownie pozwolą pracownikom Wydziału na jeszcze lepsze przekazywanie specjalistycznej wiedzy i dalszy rozwój specjalności multimedialnych na kierunku Informatyka.

Uczymy na nowoczesnych komputerach

Od początku roku akademickiego 2013/14 uczymy w 15 laboratoriach komputerowych wyposażonych w 300 nowych komputerów o następujących parametrach:

• Intel Core i5-3570 (Quad-Core),
• Pamięć RAM 8 GB,
• Windows 7 / Linux.

Absolwenci naszego Wydziału łatwo znajdują pracę

Współpracujemy z firmami z branży informatycznej i finansowej

W roku akademickim 2015/16 nasi studenci będą mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów:

• Passus sp. z o.o. (dostawca wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych),
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• COMP S.A. (spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług.),
• Billenium (domeny firmy to Outsourcing, systemy Billingowe, rozwiązania klasy Business Process Management, systemy CRM oraz Business Intelligence).

W roku akademickim 2014/15 nasi studenci mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów z:

• Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Asseco Poland S.A.,
• Passus sp. z o.o.

W roku akademickim 2013/14 nasi studenci mogli uczęszczać na fakultety prowadzone przez specjalistów z:

• Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• Asseco Poland S.A.,
• Passus sp. z o.o.

Mimo młodego wieku mamy znaczące osiągnięcia naukowe

W roku 2013 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową A.

Wydział uzyskał dziesiątą lokatę pośród 93 porównywanych jednostek naukowych, w ramach kategorii nauk ekonomicznych:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf.

Dwóch pracowników Wydziału jest laureatami prestiżowej nagrody Paszporty Polityki:

dr hab. Piotr Bilski (w roku 2011),
dr Michał Kruk (w roku 2015).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw