Skład osobowy

poniedziałek 11.05.2020

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki


02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
tel. 22 59 37212, 37213, 37214, 37215
e-mail wzim@sggw.pl

Dziekan
dr hab. inż. Michał Kruk, prof. SGGW
22 59 37300

Prodziekan
dr Diana Dziewa-Dawidczyk, adiunkt
22 59 37202

Dziekanat

Kierownik
mgr Beata Sztab, st. specjalista
22 59 37213

Pracownicy
mgr Ewa Miąsko, st. specjalista
22 59 37212

mgr Dominika Rudaś, st. specjalista
22 59 37215

mgr Aneta Ryńska, st. specjalista
22 59 37214

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw