Studencka ocena jakości kształcenia

niedziela 2.02.2014

Drodzy Studenci,

Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji poszczególnych zajęć, porównać jakość kształcenia na wydziałach, a co dla nas jest szczególnie ważne dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy, jakie są oczekiwania oraz propozycje zmian. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą do działań zmierzających do doskonalenia dydaktyki zarówno przez poszczególnych prowadzących, jak i w odniesieniu do całej naszej Uczelni. Po każdej sesji przygotowany jest szczegółowy raport prezentujący wyniki ankiet oraz ich skutki, dostępny na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnianie ankiet dostępnych w systemie e-hms. Państwa ankiety zmieniają SGGW, dzięki nim macie realny wpływ na to jak i czego się uczycie Wy oraz Wasi następcy.

Życząc owocnej sesji pozostaje z pozdrowieniami,

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki

Szanowni Studenci,

Zapraszam do zapoznania się z raportem „Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012” dostępnym na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Raport ten powstał na podstawie Waszych ankiet, które wypełniliście w ubiegłym roku akademickim. W raporcie znajdziecie zestawienia dotyczące jakości kształcenia na Waszych wydziałach, oceny zajęć WF oraz lektoratów językowych. Ponadto w raporcie przedstawiliśmy kilka wybranych zmian, które dokonały się na naszej Uczelni, dzięki waszym opinią i sugestią. Praca, którą wkładacie w rzetelne wypełnianie ankiet nie idzie na marne. Raporty na podstawie Waszych ankiet są prezentowane i omawiane podczas posiedzenia Senatu Uczelni oraz analizowane przez władze każdego wydziału. Wyniki ankiet są bezcennym źródłem informacji, które stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu doskonalenia jakości kształcenia SGGW.

Drodzy studenci Wasze opinie są ważne. Wypełniając ankietę dostępną w e-hms macie realny wpływ na kształt Uczelni. W tym roku na Waszą prośbę ankieta została skrócona i uproszczona, aby szybciej i łatwiej dokonać oceny realizacji zajęć. Życzę owocnej sesji.

dr inż. Mariusz Maciejczak

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw