Aktualności

Dołącz do zespołu SKILLBAG – warsztaty

środa 4.12.2019

Studentów zainteresowanych rozwojem w obszarze aplikacji internetowych zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez developerów serwisu skillbag.sggw.pl. Zgłoś swój udział dołączając do kursu: https://e.sggw.pl/course/view.php?id=1909. Na warsztatach zaprezentujemy zasady tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych z wykorzystaniem frameworka Symfony, pokażemy w jaki sposób nasz zespół korzysta z Git’a, omówimy praktykę continous integration i jej wykorzystanie w rozwoju aplikacji. Termin zajęć: • Środa, ...

Seminarium KEiS

sobota 30.11.2019

We wtorek 3 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Robert Pietrzykowski wygłosi referat "Metody badania zróżnicowania przestrzennego cen ziemi rolniczej".

Odwołany dyżur prodziekan

sobota 30.11.2019

W dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. dyżur i konsultacje prodziekan dr inż. Diany Dziewy-Dawidczyk są odwołane (z powodu wyjazdu na konferencję).

Szkolenie Erasmus+ dla studentów

środa 27.11.2019

Erasmus Student Network SGGW oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zapraszają na spotkania organizacyjne na temat studiów za granicą w ramach programu Erasmus+. Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 2 grudnia o godz. 17:30 w auli I, budynek 24: Zaproszenie.

Erasmus Day 17.12.2019

środa 27.11.2019

Wtorek 17 grudnia 2019, od godziny 10:00 w Centrum Wodnym SGGW. Dyskusje, konkursy, warsztaty kulturowe, prezentacje studentów, którzy brali udział w programie Erasmus, warsztaty dotyczące programu Erasmus: ogłoszenie.

Zaproszenie na II Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością w SGGW

środa 27.11.2019

Poniedziałek 2 grudnia, godz. 12:00-16:00, Aula Kryształowa: Zaproszenie

Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

wtorek 26.11.2019

Rozpoczyna się nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021. Nabór trwa w dniach 20 listopada 2019 – 10 stycznia 2020 r. Nabór dotyczy wyjazdów zarówno na semestr zimowy, jak i letni. Szczegółowe informacje dla studentów Uczelnie partnerskie

Odwołane zajęcia z dr hab. Moniką Krawiec

wtorek 26.11.2019

W dniu 27.11.2019 zajęcia z dr hab. Moniką Krawiec z przedmiotów: Basics of financial engineering (BDA 2 rok) o godz. 12:30 w sali 3/3 oraz z „Podstaw inżynierii finansowej” (IiE mgr, 2 rok) w sali 3/3 od godziny 15:00 są odwołane.

Zostaną odpracowane w późniejszym terminie, po uzgodnieniu ze studentami.

Seminarium KSI

piątek 22.11.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Analiza wydajności i odporności na awarie aplikacji chmurowych: porównanie różnych technologii i architektur", które wygłosi dr inż. Waldemar Karwowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Raport samooceny kierunku Informatyka i Ekonometria 2019/20

czwartek 21.11.2019

W związku ze zbliżającą się ponowną wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu dokonania oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria, prezentujemy opracowany przez Wydział raport samooceny: Raport samooceny.

Seminarium instytutowe

wtorek 12.11.2019

W poniedziałek 18 listopada o godzinie 12:00 w sali 3/40 odbędzie się pierwsze seminarium Instytutu Informatyki Technicznej. Referat „Jak zastąpić transformatę Hougha?” wygłosi mgr inż. Paweł Zabielski z Politechniki Białostockiej. Zapraszamy!

Streszczenie

Zostanie przedstawione alternatywne rozwiązanie do popularnej i obecnie stosowanej transformaty Hougha. W przeciwieństwie do powszechnie używanego rozwiązania zaproponowany sposób nie jest metodą akumulacyjną – odnajdywanie wzorców odbywa się poprzez minimalizację wypukłej i odcinkowo liniowej funkcji kryterialnej (CPL). Pozwala to na wyeliminowanie problemów związanych z dużą złożonością obliczeniową oraz pamięciową. Dzięki temu możliwe jest m.in. efektywne wydobywane zależności liniowych w dużych, wielowymiarowych zbiorach danych.

Konferencja Młodych Naukowców

środa 18.09.2019

https://doktorant.com.pl/

Konferencja Statystyka Matematyczna

poniedziałek 19.08.2019

XLV Konferencja "Statystyka Matematyczna" odbędzie się w ośœrodku konferencyjnym IM PAN w Będlewie w dniach 2 - 6 grudnia 2019 r. Strona internetowa: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/19-xlvstatistic. Rejestracji można dokonać do 31 paŸździernika za pomocą formularza google dostępnego na stronie https://forms.gle/FC9yQPiumYuFJBaD6.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw