Aktualności

Międzynarodowa Konferencja „Quantitative Methods in Economics”

poniedziałek 11.06.2018

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Quantitative Methods in Economics" ("Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych"), która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 roku. Konferencję swoim patronatem objął JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, a gościem honorowym będzie JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki. Partnerami ...

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 11.06.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ”Kryształy Pauliego”, które wygłosi prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Kryształy Pauliego są strukturami geometrycznymi, które tworzą nieoddziałujące cząstki kwantowe podlegające statystyce Fermiego-Diraca. Prelegent niedawno opublikował na ten temat artykuł w czasopiśmie Nature https://www.nature.com/articles/s41598-017-14952-2.

Uwaga! Nowa specjalizacja na kierunku Informatyka i Ekonometria

poniedziałek 11.06.2018

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy od najbliższego semestru (semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019) na stacjonarne studia magisterskie w języku angielskim na kierunku Informatyka i Ekonometria – specjalność Big Data Analytics: Ogłoszenie.

ELLS Student Scientific Conference 2018

poniedziałek 11.06.2018

Sekretariat sieci europejskich uczelni przyrodniczych ELLS - Euroligi w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o studenckiej konferencji naukowej ELLS organizowanej w Wageningen University & Research w Holandii w terminie 9-10 listopada 2018 r. Termin składania abstraktów mija 30 czerwca 2018 r. Studencka Konferencja Euroligi 2018 w Wageningen University & Research Zapraszamy Studentów SGGW na doroczną konferencję ...

Praktyki w MSWiA

piątek 8.06.2018

Letnie praktyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: informacja.

Seminarium KZM

czwartek 7.06.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium 11.06 o godz.13.00, sala 3/11 bud.34. Prelegent dr Wiesław Olędzki. Tytuł referatu: "Klasyfikacja gładkich zamkniętych 4-rozmaitości z grupą podstawową Zmod2 lub Zmod2+Zmod2 z dokładnością do stabilnego diffeomorfizmu''.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Naukowiec – Nauki Interdyscyplinarne”

poniedziałek 4.06.2018

Interdyscyplinarna Konferencja "Młody Naukowiec - Nauki Interdyscyplinarne" odbędzie się on-line 29 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.konferencjenaukowe.com.pl oraz w załącznikach. Zaproszenie na konferencję 29.06.2018 r. On-line zaproszenie na konferencję - Tarnów, Wrocław, Kraków Wymogi edytorskie monografia Karta zgłoszeniowa konferencja on-line

Seminarium KI

czwartek 17.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "ELECTRICITY PEAK DEMAND CLASSIFICATION WITH MACHINELEARNING TECHNIQUES'', które wygłosi dr inż. Tomasz Ząbkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu znajdą Państwo poniżej. In this talk, selected data mining techniques were used to detect the peak load in the Polish electricity system. Deliberately, ...

How to learn English

poniedziałek 14.05.2018

Załączony dokument został przygotowany przez firmę zajmującą się m.in. prowadzeniem rekrutacji - także absolwentów naszego Wydziału: how to learn English if you want to communicate fluently.

Seminarium KEiS

poniedziałek 14.05.2018

We wtorek 15 maja o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani dr hab. Hanna Dudek wygłosi referat: Oszacowania subiektywnych skal ekwiwalentności z wykorzystaniem podejścia MIQ.

Obrony prac dyplomowych

sobota 28.04.2018

Obrony prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się:

  • 4 lipca 2018 r. (termin złożenia prac do 22 czerwca),
  • 11 lipca 2018 r. (termin złożenia prac do 29 czerwca).

Erasmus – rekrutacja uzupełniająca na rok 2018/2019

środa 11.04.2018

Drodzy Studenci!

Rozpoczyna się nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Nabór trwa do dnia: 11 maja 2018 r. Osoby zainteresowane wyjazdem na letni semestr studiów zachęcam do aplikowania.

Kraje biorące udział w wymianie, to m.in.: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Malta, Włochy, Portugalia, … Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Erasmusa: http://www.sggw.pl/programy-edukacyjne/erasmus-llp_ .

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres koordynatora wydziałowego: beata_jackowska_zduniak(at)sggw.pl. W razie wątpliwości i pytań służę pomocą, godziny kontaktowe w sprawie Erasmusa: piątki 13:40-14:40, pokój 3/95.

Pozdrawiam
Beata Jackowska-Zduniak
Koordynator Wydziałowy programu Erasmus

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”, 5 pkt

czwartek 22.03.2018

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki. Organizowane Konferencje będą również okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań. Zaproszenie ...

Seminarium KZI

czwartek 8.03.2018

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium, na którym wystąpi dr hab. inż. Michał Kruk. Temat wystąpienia to "Systemy diagnostyczne wad lakierowania występujących na meblach". Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 marca o godzinie 12:30 w sali 3/84.

Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka

poniedziałek 5.03.2018

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie pragną zaprosić do uczestnictwa w XVIII konferencji naukowej „Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”. Konferencja ma na celu integrację środowiska pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osób zajmujących się problematyką szeroko rozumianej e-edukacji oraz zarządzania wiedzą. W tym roku poruszamy także tematy związane ze sztuczną inteligencją, ...

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw