Seminarium KEiS

piątek 8.12.2017

We wtorek 12 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. Monica Pratesi (Department of Economics and Management University of Pisa) wygłosi referat Small Area Methods for Monitoring of Poverty and Living Conditions in EU.

Seminarium KI

środa 6.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modeling Correlations in Operational Risk”, które wygłosi dr inż. Marek Karwański. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

poniedziałek 4.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 11.12 o godz. 13.10 w sali 3/84. Mamy specjalnego gościa, Panią Dziekan dr hab. Joannę Landmesser.

Tytul wystąpienia to: „Pomiar zróżnicowania dochodów w Polsce – szacowanie krzywych Lorenza za pomocą funkcji hazardu”.

Celem badania była analiza różnic pomiędzy rozkładami dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce. Wykorzystana została możliwość oszacowania warunkowej gęstości oraz warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Następnie estymowane były krzywe Lorenza oraz współczynniki Giniego dla wynagrodzeń. Zastosowana metoda, poza określeniem rozmiaru zróżnicowania dochodów w obu grupach, pozwoliła na ocenę wpływu poszczególnych charakterystyk osób na kształt krzywej Lorenza.

Konkurs BFG

poniedziałek 27.11.2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione w 2017 r. Celem konkursu jest promowanie i wspieranie rozwoju wiedzy na temat stabilności sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności ...

Erasmus +

wtorek 7.11.2017

Drodzy Studenci!

Rozpoczyna się nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Nabór trwa w dniach 30 października 2017 – 31 grudnia 2017. Osoby zainteresowane wyjazdem na semestr studiów, bądź pisaniem pracy magisterskiej za granicą zapraszam do aplikowania. Kraje biorące udział w wymianie, to m.in.: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Malta, Włochy, Portugalia, … Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Erasmusa: http://www.sggw.pl/programy-edukacyjne/erasmus-llp_ . Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres koordynatora wydziałowego: beata_jackowska_zduniak(at)sggw.pl.

W razie wątpliwości i pytań służę pomocą, godziny kontaktowe w sprawie Erasmusa: wtorki 10-11, pokój 3/95.

Pozdrawiam
Beata Jackowska-Zduniak
Koordynator Wydziałowy Erasmus +

Szkolenia z obsługi AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego

środa 25.10.2017

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza pracowników i studentów na szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przy wykorzystaniu AED: szkolenia.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw