Aktualności

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

środa 1.04.2020

Centrum Wielokulturowe w Warszawie zaprasza nadal wszystkich studentów i studentki do odbywanie praktyk w systemie zdalnym. Realizacja praktyk będzie polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu swojego wydarzenia online (z technicznym wsparciem organizatorów). Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na e-mail: edukacja@cww.waw.pl. Więcej informacji: www.centrumwielokulturowe.waw.pl.

Nagrody Naukowe Polityki

środa 1.04.2020

W dzisiejszym numerze tygodnika POLITYKA (strona 85, nr 14/2020) ogłoszona została jubileuszowa 20. edycja programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI. Do niedzieli 14 czerwca 2020 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. Piętnastu finalistów będzie ogłoszonych na łamach ...

Kolejne kroki w walce z epidemią

wtorek 31.03.2020

Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia liczby zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. W związku z tym rząd wprowadza kolejne ograniczenia. Co się zmienia?

Jakość kształcenia na WZIM

poniedziałek 30.03.2020

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Wydanie 3.0 z dnia 24.02.2020
Opracowanie: Dziekan dr hab. inż. Michał Kruk, Prodziekan dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk, Koordynator ds. jakości kształcenia dr inż. Alina Jóźwikowska
Zaopiniowany przez Radę Programową Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki w dniu 24.02.2020
Zatwierdzony przez Dziekana dr hab. inż. Michała Kruka

Komunikat Rektora

wtorek 24.03.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Komunikat Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2020 r. Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. ...

Nowe zasady bezpieczeństwa

wtorek 24.03.2020

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w ...

Wystąpienie prof. Wiesława Bielawskiego – rektora SGGW w Warszawie

sobota 21.03.2020

"Proszę, aby w tym trudnym czasie wszyscy doświadczyli, że nadal tworzymy jedną, harmonijną wspólnotę akademicką" - mówi prof. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w Warszawie

Profil wroga, czyli 9 charakterystycznych cech koronawirusa SARS-CoV-2

piątek 20.03.2020

Boimy się zwykle tego, co nowe. A ten koronawirus jest nowy. Zmienił gatunek, przeskoczył ze zwierząt na człowieka. I w przeciwieństwie do znanych nam koronawirusów powodujących zwykłe przeziębienie, może wywołać groźne zapalenie płuc. W dodatku, koronawirus SARS-CoV-2 jest wredny. Potrafi powielać się w organizmie człowieka, kiedy ten nie ma objawów choroby - mówi prof. Marcin ...

Aktualizacja: COVID 19 – najczęściej zadawane pytania

czwartek 19.03.2020

Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie. SGGW: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Sprawy ogólne Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW? Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW. Dlaczego studenci muszą czasowo ...

Komunikat Rektora

środa 18.03.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Komunikat Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wprowadzonego w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ...

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców

wtorek 17.03.2020

Studenckie Koła Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Już po raz czwarty organizowana jest konferencja, której celem jest umożliwienie studentom zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych. Konferencja obejmuje 4 ...

Najczęściej zadawane pytania

sobota 14.03.2020

Najczęściej zadawane na Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pytania związane z koronawirusem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem,387.html.

Ważność legitymacji studenckich przedłużona do 31 maja 2020 r.

czwartek 12.03.2020

Parlament Studentów RP zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie ważności legitymacji. W ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 r. Nie ma potrzeby indywidualnego przedłużania legitymacji w dziekanacie.

Zarządzenie Rektora

środa 11.03.2020

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Zarządenie dotyczy między innymi: odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, niezwłocznego opuszczenia domów studenckich ...

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

piątek 6.03.2020

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem. English version Pamiętaj !!! W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE kontaktując się: z przychodnią NZOZ SGGW - ...

Seminarium KEiS

piątek 6.03.2020

W środę 11 marca o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Paweł Kobus wygłosi referat "Wielowymiarowe modelowanie ryzyka dochodowego w rolnictwie".

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce

czwartek 5.03.2020

https://www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/konkurs/

Termin składania do 31 marca br.

Seminarium KSI

czwartek 5.03.2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Systemów Informatycznych pt. „Boeing 737 MAX — studium przypadku z inżynierii oprogramowania”, które wygłosi dr inż. Piotr Wrzeciono. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 marca o godzinie 12:15 w sali 3/40. Poniżej znajdą Państwo streszczenie wystąpienia. 29 października 2019 roku, maszyna zarejestrowana jako PK-LQP spadła do Morza Jawajskiego 13 minut po ...

Komunikat dotyczący sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2

piątek 28.02.2020

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań we Włoszech i w krajach azjatyckich wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, zalecamy stosowanie się do oficjalnych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), które na bieżąco są publikowane także na stronie internetowej naszej Uczelni. Studentom i doktorantom, którzy po semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego przebywali zarówno we Włoszech, w szczególności w regionach: Lombardia, ...

Konkurs „Otwarte drzwi”

środa 19.02.2020

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszają studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte drzwi”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw