Aktualności

Seminarium KSI

piątek 11.10.2019

Katedra Systemów Informatycznych serdecznie zaprasza na seminarium pt. "Reparameterizations and Lagrange piecewise-cubics for fitting reduced data", które wygłosi dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Harmonogram przedłużania ważności legitymacji studenckich

środa 9.10.2019

HARMONOGRAM-2019-20-ZIMA.docx

Projekt „Kreatywna młodzież”

poniedziałek 7.10.2019

W ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych” realizowany jest projekt „Kreatywna młodzież”, który jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Program adresowany jest m.in. do studentów warszawskich uczelni: Zaproszenie do udziału w szkoleniu.

Seminarium KSI

środa 2.10.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Systemów Informatycznych pt. „Simulation of a generalized Atwoods machine with Wolfram Mathematica”, które wygłosi dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 7 października o godzinie 12:15 w sali 3/40. Poniżej oraz w załączniku znajdą Państwo streszczenie wystąpienia. Seminarium będzie połączone z krótkim zebraniem katedry.

(…)

Godziny rektorskie dla studentów I roku 09.10.2019 w godz. 10.00-14.00

środa 2.10.2019

Na prośbę Rady Uczelnianej Samorządu Studentów wyznaczone zostały godziny rektorskie w środę 9 października od godziny 10 do 14 z obowiązkiem odrobienia zajęć: godziny rektorskie.

Godziny dziekańskie

poniedziałek 23.09.2019

Ze względu na Inaugurację roku akademickiego na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki we wtorek 1 października wyznaczone zostały godziny dziekańskie od 8:00 do 11:30 - w tym czasie zajęcia dydaktyczne są odwołane. Na zajęcia zapraszamy od 11:30.

Seminarium wydziałowe

czwartek 19.09.2019

Pierwsze w roku akademickim 2019-2020 seminarium wydziałowe odbędzie się w poniedziałek 23 września, godz. 10:30, w Sali 3/40.

Referat na temat prac badawczych swojego zespołu wygłosi:

Prof. Ömür BAYSAL, Ph.D., Head of Molecular Biology and Genetics Department
Faculty of Science
Mugla Sıtkı Koçman University
Muğla -Turkey

Zapraszamy!

Sobota akademicka w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie – przypomnienie

czwartek 19.09.2019

ACADEMIC SATURDAY – SUBMIT A COMPLETE APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT AT THE APPOINTMENT

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СУББОТА – ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗАНОЙ ВСТРЕЧИ

W dniu 5 października 2019 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA”, w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Celem przypomnienia o wydarzeniu organizowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w załączniku znajduje się pismo Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Agaty Ewertyńskiej, skierowane do Rektora SGGW.

Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się w kolejnych załącznikach oraz na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci/38706,SOBOTA-AKADEMICKA-05102019-r–ZLOZ-KOMPLETNY-WNIOSEK-O-ZEZWOLENIE-NA-POBYT-CZASO.html

Pismo do Rektora

sobota akademicka plakat 3 języki

sobota akademicka ulotka 05.10

sobota akademicka plakat 05.10

Konferencja Młodych Naukowców

środa 18.09.2019

https://doktorant.com.pl/

Seminarium KEiS

poniedziałek 16.09.2019

Na seminarium KEiS, które odbędzie się 24 września o godzinie 10 w sali 3/40, referat pod tytułem What is and how to use KeTCindy/KeTCindyJS wygłosi prof. Setsuo Takato (Toho University, Japan).

Krótkie streszczenie poniżej, dłuższe streszczenie w załączniku.

Ketcindy is a plug-in for Cinderella2, a Dynamic Geometry Software (DGS), originally developed as a kind of preprocessor for LaTeX-based graphical code systems.  It is particularly useful for teachers wanting to produce printed materials containing technical drawings, which are to be distributed to students in science courses. Ketcindy has enhanced functions to call the Computer Algebra System (CAS)  Maxima, whose output can be re-used inside Ketcindy. Recently, we have implemented Ketcindy JS to produce more interactive materials. It is a collaborative work of Ketcindy and CindyJS, the later created by a group of researchers at the Technical University of Munich. Using Ketcindy JS, users can produce web-based materials to be used interactively in the classroom.

takatoabstract.pdf

Zaproszenie na inaugurację

piątek 13.09.2019

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Auli Kryształowej, budynek 9, ul. Nowoursynowska 166.

Program uroczystości:

Hymn państwowy

Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału Dr. hab. inż. Michała Kruka

Ślubowanie nowo przyjętych studentów

Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

Wręczenie nagród JM Rektora

Wystąpienie przedstawiciela młodzieży akademickiej

Wykład inauguracyjny:
Dr hab. inż. Dariusz Sawicki, profesor PW
Instytut Elektroniki Politechnika Warszawska
„Perspektywa – sztuka, czy oszustwo”

Gaudeamus

Terminy pierwszych zjazdów na studiach niestacjonarnych

poniedziałek 2.09.2019

W roku akademickim 2019/20 pierwszy zjazd w turnusie A odbędzie się w terminie 11-13 października, w turnusie B w terminie 18-20 października 2019 r.

Konferencja Statystyka Matematyczna

poniedziałek 19.08.2019

XLV Konferencja "Statystyka Matematyczna" odbędzie się w ośœrodku konferencyjnym IM PAN w Będlewie w dniach 2 - 6 grudnia 2019 r. Strona internetowa: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/19-xlvstatistic. Rejestracji można dokonać do 31 paŸździernika za pomocą formularza google dostępnego na stronie https://forms.gle/FC9yQPiumYuFJBaD6.

European Master in Official Statistics

czwartek 21.02.2019

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki został wyróżniony tytułem „European Master in Official Statistics”: certyfikat.

Przeczytaj więcej: EMOS.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw