Jakość kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki

środa 23.10.2013

Ankieta dla studentów I semestru

Ankieta satysfakcji absolwenta wypełniana przed obroną pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej

Ankieta pilotażowa Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów SGGW

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2010/2011

Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2011/201

Kontakt: wzim.jakosc@gmail.com

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw