Wyniki studenckiej oceny przedmiotów

środa 4.03.2015

  1. W Systemie Prezentacji Wyników Ankiet na stronie https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php zostały zamieszczone wyniki studenckiej oceny przedmiotów w roku akademickim 2013/2014.
  2. Więcej informacji na temat jakości kształcenia w SGGW znajduje się pod adresem http://www.jakoscksztalcenia.sggw.pl/.
  3. Studenci oceniają w ankiecie prowadzenie zajęć, do których są przypisani w wirtualnym dziekanacie. Żeby wykluczyć możliwość pomyłek, warto sprawdzać w wirtualnym dziekanacie w zakładce „Zajęcia dydaktyczne”, czy wszystkie grupy, dla których prowadzimy zajęcia na wszystkich wydziałach, zostały poprawnie wpisane (poprawność „Protokołów” jest w tym przypadku bez znaczenia). W przypadku pomyłki któregoś z wydziałów, jeżeli jej w porę nie zauważymy, może się zdarzyć, że zostaniemy ocenieni z prowadzenia zajęć, których nie prowadziliśmy.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw