Rekrutacja na studia II stopnia

wtorek 16.06.2015

Szanowni przyszli Absolwenci,

Wasze studia I stopnia dobiegają końca. Być może stoicie przed wyborem uczelni i kierunku studiów magisterskich. Pewnie się już przekonaliście, że rzetelne studia przynoszą dobrą pracę, satysfakcję zawodową i bezpieczeństwo finansowe.

Pragniemy zachęcić Was do rozważenia oferty studiów II stopnia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nasz Wydział prowadzi dwa kierunki studiów: Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Magisterskie studia na kierunku Informatyka kształcą wysokiej klasy specjalistów w szeroko rozumianych technologiach informacyjnych. Absolwenci kierunku są wszechstronnie wykształceni, mogą pochwalić się umiejętnością modelowania systemów informatycznych, projektowaniem algorytmów i aplikacji (internetowych, rozproszonych itp.) oraz znajomością zaawansowanych systemów operacyjnych oraz systemów baz danych.

Informatyka i ekonometria to kierunek, który w unikatowy sposób łączy zastosowania informatyki z nauką na temat modelowania zjawisk ekonomicznych. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie jako specjaliści analizy danych, księgowi, pracownicy banków, a także biur maklerskich.

Warto podkreślić, że kształcenie na powyższych kierunkach odbywa się w naszej Uczelni nie tylko w trybie stacjonarnym, ale i w trybie niestacjonarnym (weekendowym). Bez przeszkód możecie więc Państwo – jako przyszli inżynierowie lub licencjaci – wykonywać pracę zarobkową i dodatkowo pogłębiać swoją wiedzę na studiach magisterskich. Rozwiązanie takie umożliwi Wam zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych a zarazem rozwój osobisty i poszerzenie perspektyw.

Nasz Wydział wyróżnia bogata baza dydaktyczna w postaci sal wykładowych i seminaryjnych, licznych laboratoriów komputerowych oraz nowocześnie wyposażonych laboratoriów specjalistycznych. Zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów z dziedziny Informatyki obecnie jest bardzo wysokie. Absolwenci Wydziału bez trudu znajdują dobrze płatną pracę na wymagającym rynku.

Kalendarium przebiegu rekrutacji na kierunki Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria, a także informacje o wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie głównej naszej uczelni: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/kolejna-rekrutacja.

 

Z akademickim pozdrowieniem,

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW

Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, profesor SGGW

Przejdź na strony:

Kierunek Informatyka,

Kierunek Informatyka i Ekonometria,

Specjalność Information Systems In Management.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw