Rada Programowa WZIM

poniedziałek 11.05.2020

Dr hab. inż. Michał Kruk, profesor SGGW
Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, profesor SGGW
Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
Dr hab. Konrad Furmańczyk
Dr hab. Leszek Chmielewski, profesor SGGW
Dr hab. Hanna Dudek, profesor SGGW
Dr hab. inż. Jarosław Kurek, profesor SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser
Dr hab. inż. Mariusz Maciejczak
Dr hab. Marian Rusek, profesor SGGW
Dr Paweł Jankowski
Dr inż. Alina Jóźwikowska
Dr Adam Przeździecki
Mgr Radosław Pietroń
Mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Szymon Gawryluk
Aleksandra Bodziacka
Tomasz Buks
Julia Gronkowska
Sebastian Marciniak

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw