Rada Programowa WZIM

poniedziałek 18.01.2021

Dr hab. inż. Michał Kruk, prof. SGGW
Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
Dr hab. Konrad Furmańczyk, prof. SGGW
Dr hab. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
Dr hab. inż. Jarosław Kurek, prof. SGGW
Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Landmesser
Dr hab. inż. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
Dr hab. Marian Rusek, prof. SGGW
Dr inż. Marcin Bator
Dr Paweł Jankowski
Dr Adam Przeździecki
Dr Piotr Wrzeciono
Mgr Radosław Pietroń
Mateusz Gil
Ewelina Kędzior
Sebastian Marciniak
Remigiusz Musiałkiewicz

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw