Konferencje

wtorek 5.06.2018

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki jest organizatorem następujących konferencji naukowych:

1. Symbioza Techniki i Informatyki jest organizowana przez Katedrę Zastosowań Informatyki SGGW w Warszawie wspólnie z Zakładem Elektrotechniki i Informatyki (ZEiI) Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego od 2010 r., http://sti.ur.edu.pl/.

2. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych jest organizowana od roku 2000. Obecnie organizowana jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki. Do roku 2008 była konferencją krajową, obecnie stała się konferencją międzynarodową „Quantitative Methods in Economics”: http://www.mibe.sggw.pl.

3. Systemy Informatyczne w Zarządzaniu jest konferencją krajową organizowaną od roku 2006 przez Katedrę Informatyki poświęconą zastosowaniu technologii informatycznych: w finansach i bankowości, w dużych i średnich przedsiębiorstwach, w administracji publicznej oraz rolnictwie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://isim.wzim.sggw.pl/.

4. International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG jest współorganizowana przez WZIM. Tematyką konferencji są szeroko pojęte metody przetwarzania obrazów i komunikacji z komputerem. Więcej informacji pod adresem http://iccvg.wzim.sggw.pl.

5. Multi-Conference on Advanced Computer Systems. Konferencja organizowana we współpracy: http://acs.zut.edu.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw