Badania

poniedziałek 28.04.2014

Tematyka naukowa związana z badaniami prowadzonymi przez katedry Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki jest poruszana na seminariach i konferencjach, wyniki badań są prezentowane w czasopismach i monografiach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Seminaria
Konferencje
Publikacje

Wydział prowadzi wymianę naukową z innymi uczelniami europejskimi i amerykańskimi:

Stetson University, CA, Stany Zjednoczone;
Wageningen, Holandia;
Florencja, Włochy;
Memorial University, Kanada;
Uniwersytet w Salonikach, Grecja;
Uniwersytet w Antalii, Turcja.

Wydział uczestniczył w międzynarodowym projekcie w ramach programu Sokrates Grundtvig: „Edukacja IT jako sposób aktywizacji zawodowej ludności obszarów zagrożonych bezrobociem” wraz z partnerami z Turcji (Antalijska Fundacja Nowoczesnego Kształcenia i Kultury), z Hiszpanii (FORMACION TECNICA), ze Słowacji (Wydział Ekonomiczny Politechniki w Koszycach) i z Polski (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie).

Do dyspozycji studentów i pracowników jest biblioteka wydziałowa.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw