Microsoft IT Academy

poniedziałek 1.03.2010

Wydział bierze udział w programie Microsoft IT Academy wersja Lokalna. W ramach IT Academy w programach nauczania realizowane są zagadnienia związane z technologiami Microsoft. Podczas prowadzenia wykładów i laboratoriów wykorzystywane są pomoce metodyczne dostarczone przez firmę Microsoft.

Obecnie na Wydziale wykorzystywane są następujące materiały:
• ITA 103 Aplikacje internetowe;
• ITA 104 Wprowadzenie do programowania;
• ITA 105 Programowanie obiektowe;

Pełna informacja o programie Microsoft IT Academy dostępna jest na stronie
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/itapl.mspx

Microsoft oferuje studentom i wykładowcom darmowy hosting stron ASP.NET. Każda osoba ma możliwość założenia konta w domenie studentlive.pl, utrzymywania strony www w systemie Live@Edu.

Opiekunem programu na Wydziale jest dr Waldemar Karwowski – waldemar_karwowski@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw