Kampus

poniedziałek 12.09.2016

SGGW to również kampus imienia Edwarda hr. Raczyńskiego.

Tu, w 2003 roku ostatecznie ulokowano wszystkie wydziały, tworząc jeden z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Europie, zarówno pod względem architektury, jak i wyposażenia w sprzęt badawczy.

Kampus SGGW to małe miasteczko studenckie koncentrujące na swoim terenie, na wzór nowoczesnych zachodnich uczelni, życie studenckie. Tu, na terenie 70 hektarów mieści się 47 budynków, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych – 24 aule, 650 pomieszczeń laboratoryjnych oraz 60 pracowni komputerowych. Na tym samym terenie mieszczą się także Domy Studenckie, nowoczesna biblioteka wraz z czytelnią, kluby studenckie, basen, hala tenisowa, boiska sportowe, siłownia, stołówki, bankomaty oraz sklepy.

Kampus SGGW mieści się na terenie Ursynowa. Dzięki bliskości metra oraz licznym autobusom jest on bardzo dobrze skomunikowany z centrum Warszawy.

Z powodu bogatego życia towarzyskiego i artystycznego, kampus SGGW doczekał się własnej strony Facebook:

https://pl-pl.facebook.com/KampusAkademikiImprezy.

Na terenie kampusu studenci realizują swoje pasje w ramach licznych organizacji studenckich

http://www.sggw.pl/dla-studentow/aktywnosc-studentow/organizacje-studenckie,

Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

http://www.sggw.pl/dla-studentow/aktywnosc-studentow/azs,

chóru SGGW

http://chor.sggw.pl/,

czy Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI

http://www.promni.pl/.

W samym centrum kampusu mieści się budynek Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki (B34)…

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw