Kierunki studiów

poniedziałek 6.06.2016

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki realizuje w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dwa kierunki studiów stopnia I i II:

  1. Informatyka i Ekonometria
  2. Informatyka

Proponowane kierunki studiów mają na celu przygotowanie kadry specjalistów informatyków i analityków zjawisk gospodarczych, którzy poza wykształceniem z zakresu informatyki oraz zastosowań nowoczesnych metod matematycznych będą posiadali wiedzę uwzględniającą potrzeby współczesnej gospodarki.

Na Wydziale prowadzone są także studia podyplomowe.

Kandydaci

Studia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki odbywają się w nowoczesnych budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW. Do dyspozycji studiujących oprócz sal wykładowych jest 12 laboratoriów komputerowych wyposażonych w komputery i podstawowe oprogramowanie. Każda sala komputerowa wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych, w tym stanowisko prowadzącego zajęcia. Ponadto każda sala dydaktyczna wyposażona jest w sieciową drukarkę laserową oraz w projektor multimedialny. Studenci korzystają z wydzielonej logicznie i fizycznie sieci komputerowej.

Dla potrzeb dydaktyki, głównie dla studentów programu inżynierskiego i magisterskiego na kierunku Informatyka utworzono specjalistyczne laboratoria:

• Laboratorium Technologii Cisco,
• Laboratorium Podstaw Elektroniki,
• Laboratorium Elektroniki Cyfrowej,
• Laboratorium Sieci Komputerowych,
• Laboratorium Teleinformatyki.

Od roku akademickiego 2016/17 nauczać będziemy w dwóch świeżo utworzonych laboratoriach:

• Laboratorium Analizy i Przetwarzania Obrazu,
• Laboratorium Analizy Dźwięku.

Studenci mają także do dyspozycji materiały dostępne w nowoczesnym systemie zdalnego nauczania eSGGW.

Wszyscy kandydaci na studia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki powinni:

  • posiadać wiedzę matematyczną na co najmniej rozszerzonym poziomie, obowiązującym na maturze,
  • posiadać umiejętności twórczego i ścisłego myślenia,
  • w co najmniej podstawowym stopniu posługiwać się językiem angielskim.

Kandydaci na kierunek Informatyka powinni dodatkowo:

  • w znacznym stopniu interesować się informatyką i jej zastosowaniami,
  • wykazywać zainteresowania co do budowy i działania komputera, sieci komputerowej oraz metod przygotowywania programów komputerowych.

Kandydaci na kierunek Informatyka i Ekonometria powinni dodatkowo:

  • w znacznym stopniu interesować się zarówno przedmiotami ścisłymi (matematyka, informatyka) jak i ekonomicznymi,
  • wykazywać zainteresowania analizą zjawisk gospodarczych i finansowych.

W czasach dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarki silnie wspieranej przez nowoczesne technologie, podjęcie odpowiednich studiów to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Inżynierowie informatyki to specjaliści, którzy są niezbędni do rozwoju naszego kraju, bez których nie można sobie wyobrazić społeczeństwa XXI wieku. Studia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW pozwalają w przystępny sposób zdobyć wiedzę bardzo pożądaną przez pracodawców, szczególnie w obliczu nadciągającego kryzysu gospodarczego.

Rekrutacja na Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki tak jak i na pozostałe wydziały SGGW jest zorganizowana centralnie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rekrutacji oraz stroną dla kandydydatów na SGGW.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw