Samorząd studentów

środa 18.12.2019

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1. Prezydium RWSS

Sebastian Marciniak – przewodniczący
Adrian Szczerba – zastępca przewodniczącego
Julia Stencel – sekretarz

2. Delegaci do RUSS

Sebastian Marciniak
Szymon Gawryluk
Karolina Kwiatkowska
Julia Gronkowska

3. Delegaci do Rady Programowej

Sebastian Marciniak
Szymon Gawryluk
Julia Gronkowska
Aleksandra Bodziacka

4. I rok Informatyka INŻ.

Julia Wilemska – starosta
Krzysztof Kołeczko – zastępca starosty
Szymon Prajzner – delegat

5. II rok Informatyka INŻ.

Adrian Szczerba – starosta
Sebastian Marciniak – zastępca starosty
Adam Brol – delegat

6. III rok Informatyka INŻ.

Julia Stencel – starosta
Rafał Latoszek – zastępca starosty
Aleksandra Bodziacka – delegat

7. IV rok Informatyka INŻ.

Mateusz Gil – starosta
Piotr Bujalski – zastępca starosty
Karol Świerczyński – delegat

8. I rok Informatyka MGR.

9. I rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Ewelina Kędzior – starosta
Emilia Kozłowska – zastępca starosty
Jakub Miros – delegat

10. II rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Rafał Krajewski – starosta
Julia Gronkowska – zastępca starosty
Julia Lenarcik – delegat

11. III rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Alicja Sadowska – starosta
Monika Chojnacka – zastępca starosta
Pola Nowakowska – delegat

12. I rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Remigiusz Musiałkiewicz – starosta
Mateusz Kielan – zastępca starosty
Karolina Mankiewicz – delegat

13. II rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Edyta Koceniak – starosta
Paulina Kaczmarek – zastępca starosta
Kinga Żuk – delegat

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw