Samorząd studentów

czwartek 4.12.2014

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1. Prezydium RWSS

Piotr Uroda – przewodniczący
Natalia Marchlewicz – zastępca przewodniczącego
Maria Barbara Kwiatkowska – sekretarz

2. Delegaci do RUSS

Katarzyna Lempkowska
Marcin Ramotowski
Mateusz Antczak (poza rwss)
Marta Michalska

3. Komisja Wyborcza

Kamil Krawczyk
Agnieszka Twarowska
Krzysztof Bartnik

4. Delegaci do Rady Wydziału

Piotr Uroda
Maria Kwiatkowska
Marcin Kobuszewski
Milena Grochowska
Bartłomiej Sambulski
Piotr Jarmoszko

5. I rok Informatyka INŻ.

Maria Kwiatkowska – starosta
Bartłomiej Stambulski – zastępca starosty
Krzysztof Bartnik – delegat

6. II rok Informatyka INŻ.

Jarek Boguta – starosta
Dominika Kawucha – zastępca starosty
Anita Antczak – delegat

7. III rok Informatyka INŻ.

Robert Borkowski – starosta
Milena Żyta – zastępca starosty
Marcin Ramotowski – delegat

8. IV rok Informatyka INŻ.

Natalia Marchlewicz – starosta
Olga Dzięcioł – zastępca starosty
Jan Bujanowski – delegat

9. I rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Marcin Kobuszewski – starosta
Katarzyna Lempkowska – zastępca starosty
Bartłomiej Sochaj – delegat

10. II rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Piotr Jarmoszko – starosta
Rafał Kiersztejn – zastępca starosty
Filip Orłowski – delegat

11. III rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Kamil Krawczyk – starosta
Piotr Uroda – zastępca starosty
Agnieszka Twarowska – delegat

12. I rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Piotr Ogrodziński – starosta
Agnieszka Węsek – zastępca starosty
Agata Guzowska – delegat

13. II rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Marta Michalska – starosta
Milena Grochowska – zastępca starosty
Artur Kamiński – delegat

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw