Samorząd studentów

poniedziałek 30.10.2017

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1. Prezydium RWSS

Dominika Kawucha – przewodnicząca
Maria Kwiatkowska – zastępca przewodniczącej
Alicja Sadowska – sekretarz

2. Delegaci do RUSS

Bogdan Rubas
Brunon Lemański
Konrad Kozłowski
Bartosz Sławniak

3. Komisja Wyborcza

Piotr Horszczaruk
Mikołaj Janczak
Maria Kwiatkowska

4. Delegaci do Rady Wydziału

Dominika Kawucha
Mikołaj Janczak
Maria Kwiatkowska
Marcin Paluch
Wiktoria Cocek
Piotr Bujalski

5. I rok Informatyka INŻ.

Magdalena Cieślewska – starosta
Julia Stencel – zastępca starosty
Kacper Miziołek – delegat

6. II rok Informatyka INŻ.

Piotr Bujalski – starosta
Wiktoria Cocek – zastępca starosty
Michał Januszewski – delegat

7. III rok Informatyka INŻ.

Maria Kwiatkowska – starosta
Mikołaj Janczak – zastępca starosty
Mateusz Rechnio – delegat

8. IV rok Informatyka INŻ.

Dominika Kawucha – starosta
Anita Antczak – zastępca starosty
Marcin Paluch – delegat

9. I rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Szymon Gawryluk – starosta
Alicja Sadowska – zastępca starosty
Ksawery Duchowski – delegat

10. II rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Brunon Lemański – starosta
Konrad Kozłowski – zastępca starosty
Bogdan Rubas – delegat

11. III rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Bartosz Sławniak – starosta
Piotr Horszczaruk – zastępca starosty
Daria Koprowska – delegat

12. I rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Maciej Zabielski – starosta
Jakub Mucha – zastępca starosty

13. II rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Jan Malchar – starosta
Agata Guzowska – zastępca starosty

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw