Samorząd studentów

piątek 16.11.2018

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1. Prezydium RWSS

Szymon Gawryluk – przewodniczący
Maria Kwiatkowska – zastępca przewodniczącego
Alicja Sadowska – sekretarz

2. Delegaci do RUSS

Szymon Gawryluk
Brunon Lemański
Karolina Kwiatkowska
Antonina Mailszewska

3. Komisja Wyborcza

Maria Kwiatkowska
Jakub Mucha

4. Delegaci do Rady Wydziału

Szymon Gawryluk
Piotr Bujalski
Alicja Sadowska
Michał Januszewski
Sebastian Marciniak
Marcin Paluch

5. I rok Informatyka INŻ.

Sebastian Marciniak – starosta
Adrian Szczerba– zastępca starosty
Adam Brol – delegat

6. II rok Informatyka INŻ.

Antonina Maliszewska – starosta
Julia Stencel – zastępca starosty
Szymon Gawryluk – delegat

7. III rok Informatyka INŻ.

Michał Januszewski – starosta
Piotr Bujalski – zastępca starosty
Michał Gil – delegat

8. IV rok Informatyka INŻ.

Maria Kwiatkowska – starosta
Adrianna Łuczak– zastępca starosty
Mateusz Rechnio – delegat

9. I rok Informatyka MGR.

Dominika Kawucha – starosta
Anita Antczak – zastępca starosty
Marcin Paluch – delegat

10. I rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Tomasz Buks – starosta
Adrianna Jabłońska – zastępca starosty
Zofia Gąsiorowska– delegat

11. II rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Alicja Sadowska – starosta
Monika Chojnacka – zastępca starosty
Alicja Białek – delegat

12. III rok Informatyka i Ekonometria LIC.

Brunon Lemański – starosta
Konrad Kozłowski – zastępca starosty

13. I rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Edyta Koceniak – starosta
Paulina Kaczmarek – zastępca starosty
Kinga Żuk – delegat

14. II rok Informatyka i Ekonometria MGR.

Jakub Mucha – starosta
Maciej Zabielski – zastępca starosty

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw