Władze Wydziału

czwartek 25.05.2017

 

Dziekan
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
tel. 22 59 37 200
e-mail: arkadiusz_orlowski(at)sggw.pl

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
tel. 22 59 37 322
e-mail: leszek_chmielewski(at)sggw.pl

 

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr hab. inż. Michał Kruk
tel. 22 593 73 00
e-mail: michal_kruk(at)sggw.pl

 

 

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
dr hab. Joanna Landmesser
tel. 22 59 37 227
e-mail: joanna_landmesser(at)sggw.pl

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw