Wynajem sal komputerowych

wtorek 25.11.2014

Laboratorium Komputerowe Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki prowadzi odpłatny wynajem sal komputerowych.

Sale komputerowe wyposażone są w:

  1. 18 komputerów dla uczestników zajęć plus komputer dla prowadzącego (wszystkie pracujące w sieci LAN z dostępem do Internetu),
  2. projektor multimedialny,
  3. ekran projekcyjny,
  4. białą tablicę.

Laboratoria mieszczą się na terenie kampusu SGGW w budynku nr 23 – Wydziału Nauk o Zwierzętach ( przy ul. Ciszewskiego 8 ) i budynku nr 34 – Wydziału Leśnego ( przy ul. Nowoursynowskiej 159 ).

W każdym z tych budynków znajduje się bufet.

Informacje można uzyskać u Kierownika Laboratorium, mgr inż. Krystyny Kietlińskiej pod numerem telefonu: 022 59-373-50 lub pod adresem e-mail: krystyna_kietlinska@sggw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw