• czwartek 22.02.2018

  The Robert H. Smith Faculty of Agriculture Food and Environment at the Hebrew University of Jerusalem is pleased to announce its ELLS summer program targeting 3rd year students, Master and PhD students. The language of the courses is English. The brochure and registration form are attached: ELLS_Summer Course Information 2018, HUJI_-_Summer_Course_Application_2018.

  Czytaj więcej
 • niedziela 18.02.2018

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 lutego 2018 roku zmarł dr inż. Mirosław Woźniakowski, emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Nekrolog

  Czytaj więcej
 • piątek 16.02.2018

  Katedra KZM zaprasza na seminarium 26.02 o godz.12.00 sala 3/40 byd.34.

  Prelegent: dr Marek Siłuszyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

  Tytul referatu: Matematyczny model opisujący rozprzestrzenianie się cząstek galaktycznego promieniowania kosmicznego

  Streszczenie
  (…)

  Czytaj więcej
 • sobota 10.02.2018

  Poprawa egzaminu z architektury oprogramowania dla studentów informatyki odbędzie się:

  • 24.02.2018r. o godz.11 w sali 3/95 bud.34 – dla studentów niestacjonarnych,
  • 15.02.2018r. o godz.10 w sali 3/95, bud.34 – dla studentów stacjonarnych.
  Czytaj więcej
 • czwartek 8.02.2018

  Seminarium dnia 12.02.2018 s. 3/85 godz. 13:15.

  dr Zbigniew Gomółka
  Katedra Inżynierii Komputerowej,
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
  Uniwersytet Rzeszowski

  „Wykorzystanie pochodnej ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych”

  Streszczenie
  (…)

  Czytaj więcej
 • czwartek 8.02.2018

  Termin składania podań o powtarzanie przedmiotu/semestru w roku akademickim 2018/19

  • dla studiów stacjonarnych upływa 23 LUTEGO 2018 r.,
  • dla studiów niestacjonarnych upływa 3 MARCA 2018 r.
  Czytaj więcej
 • piątek 2.02.2018

  Dyżur Pani Prodziekan dr hab. Joanny Landmesser przełożony z 02.02.2018 zostaje przeniesiony na sobotę 03.02.2018 w godz. 10:00-11:30.

  Czytaj więcej
 • czwartek 1.02.2018

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 05.02.2018 oraz 16.02.2018 z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych: dodatkowy termin.doc.

  Czytaj więcej
 • środa 24.01.2018

  Planowane jest uruchomienie naboru na I Edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw i Systemami IT”. Studia są realizowane na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie. Planowane rozpoczęcie to marzec 2018. Słuchacze studiów podyplomowych pozyskają wiedzę z zakresu koncepcji, modeli i strategii zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w globalnym łańcuchu dostaw oraz ich powiązania […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 16.01.2018

  Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW. Powstała z inicjatywy: – Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej, – MI2 Data Labu, – Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, – Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 16.01.2018

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Currie zgodził się na wygłoszenie u nas na Wydziale wykładu na następujący temat: „Badania wielkoskalowe w rozwoju medycyny molekularnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkim do aktywnego uczestnictwa w seminarium wydziałowym, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 w sali 3/40,

  https://www.coi.pl/struktura-organizacyjna/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-naukowych/zaklad-genetyki/

  Czytaj więcej
 • czwartek 11.01.2018

  We wtorek 16 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani Prof. dr hab. Grażyna Dehnel (UE Poznań) wygłosi referat: Uogólniona estymacja regresyjna w badaniu małych przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw