• sobota 17.10.2020

  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w […]

  Czytaj więcej
 • poniedziałek 5.10.2020

  W celu złożenia wniosku należy nie później niż do 14.10.2020 r. zgłosić mailowo swoją chęć aplikowania o stypendium ministra na adres bss@sggw.edu.pl wraz z krótkim opisem swoich osiągnięć oraz opinią wniosku dziekana lub prodziekana. Pracownik BSS wyznaczony na „redaktora wniosku” założy studentowi (który zgłosił się do 14.10.2020 r.) wniosek w systemie ZSUN/OSF (za którego …

  Czytaj więcej
 • piątek 2.10.2020

  Zarządzenia Nr 102 Rektora SGGW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń: Zarządzenie nr 102.

  Czytaj więcej
 • środa 30.09.2020

  W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie. O stypendium mogą się ubiegać, jeśli: – osiągają dobre wyniki w nauce, – osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 29.09.2020

  Szanowni Państwo,

  Zajęcia na 1 roku Informatyki i Ekonometrii zaczynają się 1 października od dwóch wykładów ze Wstępu do Matematyki. Odbędą się one zdalnie, link do strony kursu jest następujący: https://e.sggw.pl/course/view.php?id=2902 . Kurs jest dostępny bez logowania, jednak wykłady dostępne są po zalogowaniu i zapisaniu, szczegółowe informacje znajdują się pod powyższym linkiem.

  Przez pierwsze 4 tygodnie w miejsce wykładów z Analizy Matematycznej I będą odbywały się wykłady ze Wstępu do Matematyki.

  Czytaj więcej
 • piątek 11.09.2020

  Euronet Worldwide is seeking for motivated and talented graduates/post graduates or young professionals, with a University degree in IT, Computer Science, Software engineering or related discipline, to join IT teams in Warsaw. The Company is currently focusing on the Project Delivery and End-User Team. Available positions: 2 Quality Assurance Analysts and 1 IT administration/end-user support […]

  Czytaj więcej
 • piątek 11.09.2020

  International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2020 will be held on September 14-16. The conference is an international forum for scientific and technical training, presentations and discussions on latest advances in image processing and pattern recognition, including computational geometry, geometrical models of objects and scenes, illumination and reflection models and methods, image formation, […]

  Czytaj więcej
 • piątek 11.09.2020
  Czytaj więcej
 • czwartek 3.09.2020

  Zapraszamy do zapoznania się z organizacją semestru zimowego 2020/2021 Kształcenie w SGGW w semestrze zimowym 2020/2021 W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem […]

  Czytaj więcej
 • środa 2.09.2020

  1 września 2020 r. odbyła się w Auli Kryształowej SGGW uroczystość wręczenia nominacji władzom rektorskim, dziekanom i dyrektorom instytutów naukowych. Uroczystość otworzył prof. dr hab. Henryk Runowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, który gratulując wyboru i życząc sukcesów, odczytał i wręczył prof. dr. hab. Michałowi Zasadzie akt powołania na stanowisko Rektora SGGW. Powołania odebrali także Prorektorzy: […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 1.09.2020

  Rozpoczyna się nowa kadencja władz Uczelni. Od 1 września 2020 r. Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prof. dr hab. Michał Zasada. Od dziś pełni on również funkcję Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada jest profesorem nauk leśnych. Dotychczas sprawował w Uczelni wiele kierowniczych funkcji: […]

  Czytaj więcej
 • poniedziałek 24.08.2020

  Student Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie prosi o pomoc w zebraniu materiału badawczego niezbędnego do przygotowania pracy magisterskiej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePeWhQEdziy1XEN-fz06tz2OcFuyF8wPVoUX19OJAQn1sHVw/viewform?usp=sf_link.

  Czytaj więcej

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa
raport samooceny

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw