• niedziela 18.02.2018

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 lutego 2018 roku zmarł dr inż. Mirosław Woźniakowski, emerytowany nauczyciel akademicki Katedry Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Nekrolog

  Czytaj więcej
 • piątek 16.02.2018

  Katedra KZM zaprasza na seminarium 26.02 o godz.12.00 sala 3/40 byd.34.

  Prelegent: dr Marek Siłuszyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

  Tytul referatu: Matematyczny model opisujący rozprzestrzenianie się cząstek galaktycznego promieniowania kosmicznego

  Streszczenie
  (…)

  Czytaj więcej
 • sobota 10.02.2018

  Poprawa egzaminu z architektury oprogramowania dla studentów informatyki odbędzie się:

  • 24.02.2018r. o godz.11 w sali 3/95 bud.34 – dla studentów niestacjonarnych,
  • 15.02.2018r. o godz.10 w sali 3/95, bud.34 – dla studentów stacjonarnych.
  Czytaj więcej
 • czwartek 8.02.2018

  Seminarium dnia 12.02.2018 s. 3/85 godz. 13:15.

  dr Zbigniew Gomółka
  Katedra Inżynierii Komputerowej,
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
  Uniwersytet Rzeszowski

  „Wykorzystanie pochodnej ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych”

  Streszczenie
  (…)

  Czytaj więcej
 • czwartek 8.02.2018

  Termin składania podań o powtarzanie przedmiotu/semestru w roku akademickim 2018/19

  • dla studiów stacjonarnych upływa 23 LUTEGO 2018 r.,
  • dla studiów niestacjonarnych upływa 3 MARCA 2018 r.
  Czytaj więcej
 • piątek 2.02.2018

  Dyżur Pani Prodziekan dr hab. Joanny Landmesser przełożony z 02.02.2018 zostaje przeniesiony na sobotę 03.02.2018 w godz. 10:00-11:30.

  Czytaj więcej
 • czwartek 1.02.2018

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 05.02.2018 oraz 16.02.2018 z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych: dodatkowy termin.doc.

  Czytaj więcej
 • środa 24.01.2018

  Planowane jest uruchomienie naboru na I Edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw i Systemami IT”. Studia są realizowane na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie. Planowane rozpoczęcie to marzec 2018. Słuchacze studiów podyplomowych pozyskają wiedzę z zakresu koncepcji, modeli i strategii zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w globalnym łańcuchu dostaw oraz ich powiązania […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 16.01.2018

  Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW. Powstała z inicjatywy: – Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej, – MI2 Data Labu, – Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, – Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, […]

  Czytaj więcej
 • wtorek 16.01.2018

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Currie zgodził się na wygłoszenie u nas na Wydziale wykładu na następujący temat: „Badania wielkoskalowe w rozwoju medycyny molekularnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkim do aktywnego uczestnictwa w seminarium wydziałowym, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 w sali 3/40,

  https://www.coi.pl/struktura-organizacyjna/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-naukowych/zaklad-genetyki/

  Czytaj więcej
 • czwartek 11.01.2018

  We wtorek 16 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani Prof. dr hab. Grażyna Dehnel (UE Poznań) wygłosi referat: Uogólniona estymacja regresyjna w badaniu małych przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej
 • czwartek 4.01.2018

  Zapraszamy do wysłuchania audycji z udziałem Dziekana Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, nadanej 2 stycznia w radiu Tok FM:

  http://audycje.tokfm.pl/podcast/57653.

  Czytaj więcej

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw