Cisco Academy

czwartek 27.03.2014

Na Wydziale funkcjonuje nowoczesne laboratorium sieci komputerowych – Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy). Program Akademii Cisco zakłada realizację cyklu szkoleń pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco Systems. Akademia kształci kadry profesjonalistów w dziedzinie sieci komputerowych. Głównym celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat projektowania, rozwoju i utrzymywania lokalnych i rozległych sieci komputerowych.

Pełną informację o programie można znaleźć na stronie http://www.cisco.com/web/PL/netacad/index.html.

Informacje kontaktowe o Akademii Cisco na Wydziale:
dr inż. Dariusz Strzęciwilk – dariusz_strzeciwilk@sggw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw