Microsoft MSDN Academic Alliance

poniedziałek 1.03.2010

Wydział uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance. W ramach tego programu Wydział otrzymuję roczną subskrypcję pakietu MSDN Academic Alliance Subscription. Aneks do umowy End User License Agreement for MSDN umożliwia instalację nieograniczonej ilości kopii dostarczonego w ramach pakietu MSDN AA oprogramowania na posiadanych na wydziale komputerach służących do celów dydaktycznych i/lub badawczych. Ponadto studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na wydziale uprawnieni są do instalacji dostarczonego w ramach pakietu MSDN AA oprogramowania na własnych komputerach. Dostarczone oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i badawczych (non-profit)- stosowanie oprogramowania do innych celów, w szczególności do budowy infrastruktury teleinformatycznej na wydziale i/lub działalności komercyjnej jest zabronione.

Zawartość pakietu MSDN AA Subscription:

  • Systemy operacyjne, zestawy oprogramowania Software Development Kit i Driver Development Kit
  • Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center Server, Systems Management Server
  • Visual Studio – zestaw narzędzi dla programistów

Pełna lista oprogramowania dostępnego poprzez program MSDNAA znajduje się na stronie
msdn.microsoft.com/subscriptions/index/

Informacje kontaktowe o MSDN na Wydziale:
Marek Grzelczak – marek_grzelczak@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw