Seminaria

Seminarium KEiS

piątek 6.03.2020

W środę 11 marca o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Paweł Kobus wygłosi referat "Wielowymiarowe modelowanie ryzyka dochodowego w rolnictwie".

Seminarium KSI

czwartek 5.03.2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Systemów Informatycznych pt. „Boeing 737 MAX — studium przypadku z inżynierii oprogramowania”, które wygłosi dr inż. Piotr Wrzeciono. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 marca o godzinie 12:15 w sali 3/40. Poniżej znajdą Państwo streszczenie wystąpienia. 29 października 2019 roku, maszyna zarejestrowana jako PK-LQP spadła do Morza Jawajskiego 13 minut po ...

Seminarium KSI

piątek 28.02.2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Rachunek przedziałów — geneza, cechy i zastosowania (część 2)", które wygłosi dr inż. Bartłomiej Kubica. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 2 marca o godzinie 12:30 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

piątek 17.01.2020

We wtorek 21 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr hab. Piotr Zielonka wygłosi referat "Punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji".

Seminarium KSI

piątek 10.01.2020

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Rachunek przedziałów — geneza, cechy i zastosowania", które wygłosi dr inż. Bartłomiej Kubica. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. o godzinie 12:30 w sali 3/40.

Seminarium KZM

piątek 10.01.2020

Seminarium Katedry Zastosowań Matematyki obędzie się 13.01.2020 od godz. 12.15 w sali 3/7, bud. 34. Zapraszamy na dwa referty: 12.15-13.15 dr Daniel Rabczenko (WUM i PZH), "Krótkookresowy wpływ zanieczyszczeń powietrza na umieralność ludności miejskiej w Polsce"; 13.20-14 dr Marek Kociński (IEiF SGGW), "O handlu akcjami przy niedoborze płynności rynku".

Seminarium KEiS

piątek 10.01.2020

We wtorek 14 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Tomasz Woźniakowski wygłosi referat "Miary jakości obiektu wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego".

Seminarium KEiS

czwartek 2.01.2020

We wtorek 7 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Dorota Żebrowska-Suchodolska oraz dr Andrzej Karpio wygłoszą referat "Modele market timingu i zmienności dla funduszy akcyjnych funkcjonujących na polskim rynku w okresie 2003-2017".

Seminarium

środa 18.12.2019

Instytut Informatyki Technicznej zaprasza na seminarium w środę 18 grudnia o godzinie 14:30 w sali 3/40. Referat „LIVE SESSION ON CYBER ATTACKS & ETHICAL HACKING” wygłosi Mr. Sankarraj Subramanian.

Seminarium KEiS

poniedziałek 9.12.2019

We wtorek 10 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Wojciech Wójciak (Politechnika Warszawska) wygłosi referat "Alokacja optymalna w warstwowych schematach próbkowania".

Seminarium KEiS

sobota 30.11.2019

We wtorek 3 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Robert Pietrzykowski wygłosi referat "Metody badania zróżnicowania przestrzennego cen ziemi rolniczej".

Seminarium KEiS

piątek 22.11.2019

We wtorek 26 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Dominik Sieradzki wygłosi referat "Alokacja próby w problemie estymacji wskaźnika struktury w populacjach skończonych".

Seminarium KSI

piątek 22.11.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Analiza wydajności i odporności na awarie aplikacji chmurowych: porównanie różnych technologii i architektur", które wygłosi dr inż. Waldemar Karwowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

środa 13.11.2019

We wtorek 19 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Dominika Urbańczyk wygłosi referat "Porównanie różnych modeli ryzyk konkurujących na przykładzie badania czasu trwania przedsiębiorstw na rynku".

Seminarium instytutowe

wtorek 12.11.2019

W poniedziałek 18 listopada o godzinie 12:00 w sali 3/40 odbędzie się pierwsze seminarium Instytutu Informatyki Technicznej. Referat „Jak zastąpić transformatę Hougha?” wygłosi mgr inż. Paweł Zabielski z Politechniki Białostockiej. Zapraszamy!

Streszczenie

Zostanie przedstawione alternatywne rozwiązanie do popularnej i obecnie stosowanej transformaty Hougha. W przeciwieństwie do powszechnie używanego rozwiązania zaproponowany sposób nie jest metodą akumulacyjną – odnajdywanie wzorców odbywa się poprzez minimalizację wypukłej i odcinkowo liniowej funkcji kryterialnej (CPL). Pozwala to na wyeliminowanie problemów związanych z dużą złożonością obliczeniową oraz pamięciową. Dzięki temu możliwe jest m.in. efektywne wydobywane zależności liniowych w dużych, wielowymiarowych zbiorach danych.

Seminarium KEiS

czwartek 31.10.2019

We wtorek 5 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Mariola Chrzanowska oraz dr Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska) wygłoszą referat Zalety i dylematy stosowania modeli równań strukturalnych.

Seminarium KEiS

piątek 25.10.2019

We wtorek 29 października o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. dr hab. Wojciech Zieliński wygłosi referat "Garść uwag o przedziałach ufności".

Seminarium KSI

środa 23.10.2019

Katedra Systemów Informatycznych serdecznie zaprasza na seminarium pt. "Modele matematyczne zjawisk optycznych i termicznych w wybranych przyrządach optoelektroniki półprzewodnikowej", które wygłosi dr hab. inż. Michał Szymański. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 28 października o godzinie 12:15 w sali 3/40. Będzie to seminarium przeglądowe. Zostaną na nim przedstawione trzy wątki, którymi prelegent się aktualnie zajmuje koncentrując się ...

Seminarium KSI

czwartek 17.10.2019

Katedra Systemów Informatycznych serdecznie zaprasza na seminarium pt. "Qiskit — programowanie komputera kwantowego IBM w języku Python", które wygłosi dr hab. Marian Rusek, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KSI

piątek 11.10.2019

Katedra Systemów Informatycznych serdecznie zaprasza na seminarium pt. "Reparameterizations and Lagrange piecewise-cubics for fitting reduced data", które wygłosi dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw