Seminarium KI

środa 14.06.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Od migracji procesu do kontenera wirtualizacyjnego – przegląd literatury”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KZM

piątek 9.06.2017

Ostatnie spotkanie seminaryjne Katedry Zastosowań Matematyki przed wakacjami.
W planie mamy dwa referaty.

Pierwszy referat 12.06.2017, godz. 11.15, sala 3/8 bud.34

dr Anna Kedziak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Temat: „Wielokryterialne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności na przykładzie metody TOPSIS

Streszczenie

Drugi referat: 12.06.2017, godz. 13.15, sala 3/14 bud.34

dr Rafik Nafkha, KI WZIM

Temat: „Modelowanie rozmyte do estymacji obciążeń szczytowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych

Streszczenie

Seminarium KZM

środa 31.05.2017

W poniedziałek 5 czerwca o godz. 13.00 w sali 3/14 w budynku 34 odbędzie się dalszy ciąg wykładu dr. hab. Macieja Janowicza pt. „Lie and non-Lie, exact and approximate, symmetries of Schroedinger equations in the second-quantization representation”.

Seminarium wydziałowe

czwartek 25.05.2017

29.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. dr hab. Oleg Tikhonenko, pt.

Modele analityczne systemów kolejkowych z pamięcią”.

Streszczenie

Seminarium KI

wtorek 23.05.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Reguły asocjacyjne na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych”, które wygłoszą dr Krzysztof Karpio i dr Piotr Łukasiewicz. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

poniedziałek 22.05.2017

We wtorek 23.05 o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Andrzej Karpio wygłosi referat zatytułowany „Równania matematyki finansowej”.

Seminarium KZM

czwartek 18.05.2017

Drugie seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 22 maja odbędzie się o godzinie 14.00 w Auli 4.
Prelegent: dr Marcin Ziółkowski
Instytut Matematyki i Informatyki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Temat referatu: Modele obsługi zgłoszeń niejednorodnych

Streszczenie

Seminarium KZM

środa 17.05.2017

W poniedziałek 22 maja o godzinie 11.00 w sali 3/8 w budynku 34 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, na którym dr hab. Maciej Janowicz wygłosi wykład pt. „Lie and non-Lie, exact and approximate, symmetries of Schroedinger equations in the second-quantization representation”.

Abstract

Seminarium WZIM SGGW

piątek 12.05.2017

15.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. UKSW, dr hab. Mirosław Kurkowski.

Tytuł: Weryfikacja własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych.

Abstrakt

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminaria KEiS

poniedziałek 8.05.2017

We wtorek 9 maja 2017 o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan dr Krzysztof Gajowniczek w ramach seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki wygłosi referat „Data Science – co to właściwie takiego?”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aktualny program naszych seminariów w załączeniu.

Seminarium wydziałowe

piątek 5.05.2017

8.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, pt. „O rozkładzie liczb pierwszych na spirali Ulama”.

Streszczenie

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminarium KI

piątek 28.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Regresja rozmyta w estymacji mocy szczytowej stacji transformatorowej”, które wygłosi dr Rafik Nafkha. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KZI

środa 26.04.2017

Plan seminariów Katedry Zastosowań Informatyki w semestrze letnim: http://kzi.wzim.sggw.pl/seminaria/.

Seminarium KZI

niedziela 23.04.2017

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 13:30 w sali 3/85. Referat „Problem optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej” wygłosi dr Paweł Hoser.

Streszczenie

Seminarium KI

czwartek 20.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modelowanie gospodarek globalnych i lokalnych przy użyciu sprzężonych i zmodyfikowanych modeli Kaldora-Kaleckiego”, które wygłosi dr inż. Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KEiS

środa 5.04.2017

Plan seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki w semestrze letnim: Seminaria_2016_17.pdf.

Seminarium KI

wtorek 21.03.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Harmonogramowanie aktywności w mikro-sieciach elektroenergetycznych”, które wygłosi dr Krzysztof Gajowniczek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

środa 15.03.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium „Statystyka domen w kondensatach spinorowych i ich potencjalne zastosowanie do pamięci kwantowych”, które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

wtorek 28.02.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zdecentralizowany system do zarządzania aplikacjami chmurowymi w postaci mikrousług działających wewnątrz kontenerów wirtualizacyjnych”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu w załączniku:
streszczenie.pdf.

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 16.01.2017

W poniedziałek 23.01.2017 o godzinie 12.15 w sali 3/40 w budynku 34 odbędzie się semianarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz pierwsze z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana” na którym referat wygłosi dr hab. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Pirat też człowiek. Teoretyczna i eksperymentalna analiza decyzji o naruszeniu praw autorskich”.

Streszczenie

W tym wystąpieniu podsumuję wybrane badania projektu iPiracy (http://grape.org.pl/ipiracy/publikacje-ipiracy/) dotyczące ekonomicznych i etycznych aspektów piractwa komputerowego. Przedmiotem naszych dociekań było w szczególności to, czy (niektórzy) użytkownicy Internetu odczuwają dyskomfort pobierając nieautoryzowane treści audiowizualne, czy są w związku z tym skłonni płacić za wersję legalną nawet (…)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw