Seminarium KI

wtorek 23.05.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Reguły asocjacyjne na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych”, które wygłoszą dr Krzysztof Karpio i dr Piotr Łukasiewicz. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

poniedziałek 22.05.2017

We wtorek 23.05 o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Andrzej Karpio wygłosi referat zatytułowany „Równania matematyki finansowej”.

Seminarium KZM

czwartek 18.05.2017

Drugie seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 22 maja odbędzie się o godzinie 14.00 w Auli 4.
Prelegent: dr Marcin Ziółkowski
Instytut Matematyki i Informatyki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Temat referatu: Modele obsługi zgłoszeń niejednorodnych

Streszczenie

Seminarium KZM

środa 17.05.2017

W poniedziałek 22 maja o godzinie 11.00 w sali 3/8 w budynku 34 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, na którym dr hab. Maciej Janowicz wygłosi wykład pt. „Lie and non-Lie, exact and approximate, symmetries of Schroedinger equations in the second-quantization representation”.

Abstract

Seminarium WZIM SGGW

piątek 12.05.2017

15.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. UKSW, dr hab. Mirosław Kurkowski.

Tytuł: Weryfikacja własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych.

Abstrakt

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminaria KEiS

poniedziałek 8.05.2017

We wtorek 9 maja 2017 o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan dr Krzysztof Gajowniczek w ramach seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki wygłosi referat „Data Science – co to właściwie takiego?”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aktualny program naszych seminariów w załączeniu.

Seminarium wydziałowe

piątek 5.05.2017

8.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, pt. „O rozkładzie liczb pierwszych na spirali Ulama”.

Streszczenie

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminarium KI

piątek 28.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Regresja rozmyta w estymacji mocy szczytowej stacji transformatorowej”, które wygłosi dr Rafik Nafkha. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KZI

środa 26.04.2017

Plan seminariów Katedry Zastosowań Informatyki w semestrze letnim: http://kzi.wzim.sggw.pl/seminaria/.

Seminarium KZI

niedziela 23.04.2017

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 13:30 w sali 3/85. Referat „Problem optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej” wygłosi dr Paweł Hoser.

Streszczenie

Seminarium KI

czwartek 20.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modelowanie gospodarek globalnych i lokalnych przy użyciu sprzężonych i zmodyfikowanych modeli Kaldora-Kaleckiego”, które wygłosi dr inż. Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KEiS

środa 5.04.2017

Plan seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki w semestrze letnim: Seminaria_2016_17.pdf.

Seminarium KI

wtorek 21.03.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Harmonogramowanie aktywności w mikro-sieciach elektroenergetycznych”, które wygłosi dr Krzysztof Gajowniczek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

środa 15.03.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium „Statystyka domen w kondensatach spinorowych i ich potencjalne zastosowanie do pamięci kwantowych”, które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

wtorek 28.02.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zdecentralizowany system do zarządzania aplikacjami chmurowymi w postaci mikrousług działających wewnątrz kontenerów wirtualizacyjnych”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu w załączniku:
streszczenie.pdf.

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 16.01.2017

W poniedziałek 23.01.2017 o godzinie 12.15 w sali 3/40 w budynku 34 odbędzie się semianarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz pierwsze z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana” na którym referat wygłosi dr hab. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Pirat też człowiek. Teoretyczna i eksperymentalna analiza decyzji o naruszeniu praw autorskich”.

Streszczenie

W tym wystąpieniu podsumuję wybrane badania projektu iPiracy (http://grape.org.pl/ipiracy/publikacje-ipiracy/) dotyczące ekonomicznych i etycznych aspektów piractwa komputerowego. Przedmiotem naszych dociekań było w szczególności to, czy (niektórzy) użytkownicy Internetu odczuwają dyskomfort pobierając nieautoryzowane treści audiowizualne, czy są w związku z tym skłonni płacić za wersję legalną nawet (…)

Seminarium KZM

czwartek 12.01.2017

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na referat w ramach Seminarium KZM:

Termin i miejsce referatu: 16.01.2017 r. (pon.), GODZINA 12:20, SALA 3/6, budynek 34,

Prelegenci: dr Włodzimierz Wojas, mgr Jan Krupa (KZM SGGW),

Tytuł referatu: „Wizualizacja kroków algorytmu simpleks w programie Mathematica„,

Streszczenie referatu: Jednym z ważnych aspektów w nauczaniu algorytmu simpleks jest prezentacja geometrycznej interpretacji kroków algorytmu. W referacie autorzy zaprezentują pewne nowe podejście do wizualizacji kroków algorytmu simpleks, polegające na zastosowaniu tzw. rozszerzonej tablicy simpleksowej. Wizualizacje dla przykładów 2D i 3D zostały przygotowane w programie Mathematica.

Seminarium KI

poniedziałek 9.01.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium pt. „Modele i kierunki rozwoju żywnościowych łańcuchów dostaw”, które wygłosi dr hab. Sebastian Jarzębowski z WNE. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

czwartek 5.01.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Segmentacja obrazów mikroskopowych obrazów tkanek piersi barwionych HE”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Wieczorek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

piątek 23.12.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 2 stycznia o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium prof. Artur Dubrawski wygłosi referat „Machine Learning for Societal Impact”.

Abstract
We introduce Machine Learning as a powerful analytic methodology that enables building real-world systems that improve from experience. We showcase its attainable utility using examples of societal importance such as combating human trafficking or diagnostics and forecasting in critical care medicine. We hope to inspire further applications of Machine Learning to solve problems that adversely affect modern societies.

Seminarium odbędzie się w języku polskim.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw