Seminarium KEiS

piątek 8.12.2017

We wtorek 12 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. Monica Pratesi (Department of Economics and Management University of Pisa) wygłosi referat Small Area Methods for Monitoring of Poverty and Living Conditions in EU.

Seminarium KI

środa 6.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modeling Correlations in Operational Risk”, które wygłosi dr inż. Marek Karwański. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

poniedziałek 4.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 11.12 o godz. 13.10 w sali 3/84. Mamy specjalnego gościa, Panią Dziekan dr hab. Joannę Landmesser.

Tytul wystąpienia to: „Pomiar zróżnicowania dochodów w Polsce – szacowanie krzywych Lorenza za pomocą funkcji hazardu”.

Celem badania była analiza różnic pomiędzy rozkładami dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce. Wykorzystana została możliwość oszacowania warunkowej gęstości oraz warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Następnie estymowane były krzywe Lorenza oraz współczynniki Giniego dla wynagrodzeń. Zastosowana metoda, poza określeniem rozmiaru zróżnicowania dochodów w obu grupach, pozwoliła na ocenę wpływu poszczególnych charakterystyk osób na kształt krzywej Lorenza.

Seminarium KEiS

piątek 1.12.2017

We wtorek 5 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. dr hab. Aleksander Welfe (UŁ) wygłosi referat Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1.

Seminarium KI

środa 29.11.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Dwuetapowy model mutacji nowotworowych z uwzględnieniem opóźnień”, które wygłosi dr Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

sobota 25.11.2017

We wtorek 28 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Tomasz Śmiałowski wygłosi referat Zróżnicowanie poziomu wykluczenia cyfrowego w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

Seminarium KI

czwartek 23.11.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zastosowanie klasycznych modeli kolejkowych oraz ich uogólnień do analizy systemów informatycznych o stochastycznym charakterze działania”, które wygłosi nasz nowy kolega dr Marcin Ziółkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. o godzinie 13:15 w sali 3/40. Proszę zwrócić uwagę na zmianę godziny, która spowodowana jest odbywającym się wcześniej seminarium wydziałowym.

Spotkanie im. Jerzego Spławy-Neymana

środa 22.11.2017

Termin: 27 listopada 2017, godz. 12.15
Miejsce: sala 3/40
Prelegent: dr Michał Lewandowski (SGH)
Tytuł: Range and Sign Dependent Utility for Risk and Time
Autorzy:

Manel Baucells
Darden School of Business, University of Virginia, VA, USA
Krzysztof Kontek
Warsaw School of Economics, Poland
Michal Lewandowski
Warsaw School of Economics, Poland

Abstract: (…)

Seminarium KI

czwartek 16.11.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Algorytm rekomendacji dla internetowej galerii sztuki”, które wygłosi dr Waldemar Karwowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 20 listopada 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

środa 15.11.2017

Katedra KZM zapraszam na Seminarium, 20.11, godz. 13.15, sala 3/84 bud.34 Prelegent dr hab. Marian Rusek (Katedra Informatyki) Tytuł: "E-learning na platformie Moodle: wstępne doświadczenia z nauczania przedmiotów matematycznych''

Seminarium KI

czwartek 9.11.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zastosowanie algorytmu roju do skupiania obciążenia na minimalnej liczbie serwerów chmury obliczeniowej”, które wygłosi dr hab. Marian Rusek. Seminarium odbędzie się 13 listopada 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

środa 8.11.2017

We wtorek 14 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Dominika Urbańczyk wygłosi referat Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu.

Spotkanie im. Jerzego Spławy-Neymana

środa 25.10.2017

Termin: poniedziałek 30.10.2017 godzina 12:15

Miejsce: sala 3/40

Prelegent: Jan Witajewski-Baltvilks (IBS)

Tytuł: Induced Technological Change and Energy Efficiency Improvements

autorzy: Jan Witajewski-Baltvilks (IBS), Elena Verdolini (FEEM) i Massimo Tavoni (FEEM)

Streszczenie: (…)

Seminarium KEiS

sobota 21.10.2017

We wtorek 24 października o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Stanisław Jaworski wygłosi referat zatytułowany Modelowanie dynamiki zmian bezrobocia w Polsce.

Seminarium KI

piątek 20.10.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Cost functions based on q-entropies in artificial neural networks”, które wygłosi dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 23 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

czwartek 12.10.2017

We wtorek 17 października o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Dominik Sieradzki wygłosi referat zatytułowany Zagadnienie kosztów w estymacji frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej.

Seminarium KEiS

piątek 6.10.2017

We wtorek 10 października o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. dr hab. Wojciech Zieliński wygłosi referat zatytułowany Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma.

Seminarium KI

piątek 6.10.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zróżnicowanie konsumpcji wyrobów alkoholowych w Europie”, które wygłosi dr inż. Piotr Jałowiecki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 października 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

czwartek 28.09.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Detektor zmian oparty na koncepcji współzawodnictwa z testem statystycznym”, które wygłosi dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 2 października 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40. Na seminarium zostanie przedstawiony detektor skoków wartości lub inaczej mówiąc zmian wartości funkcji i jej pochodnej wykorzystujący koncepcję współzawodniczących aproksymatorów. Stosowany w znanych z literatury wersji detektora warunek na istnienie skoku został rozszerzony przez dodanie warunku statystycznego. Warunek ten zmniejsza liczbę fałszywie pozytywnych detekcji.

Seminarium KI

środa 14.06.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Od migracji procesu do kontenera wirtualizacyjnego – przegląd literatury”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw