Fakultety w semestrze letnim

środa 27.11.2013

Drodzy Studenci,

Przesyłam listę fakultetów do wyboru na przyszły semestr (semestr letni 2013/14) wraz z ich sylabusami.

Zachęcam do wyboru przedmiotów oferowanych przez współpracujące z Wydziałem firmy:

Asseco Poland S.A.,

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Fakultety oferowane przez obie firmy będą realizowane przez ich pracowników i w większości w ich siedzibach. Miejmy nadzieję, że zachęcimy firmy Asseco i GPW do pogłębienia współpracy, a kolejne firmy do nawiązania współpracy z Wydziałem. Załączam informację otrzymaną od przedstawiciela GPW.

Myślę, że od poniedziałku będą Państwo mogli rozpocząć wybór fakultetów na platformie Moodle. Do tego czasu czekam na Państwa uwagi i propozycje. Proszę je przesyłać na adres: wzim.fakultety@gmail.com.

Z pozdrowieniami,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw