Seminaria

Seminarium KI

czwartek 4.10.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Koncepcja short supply chain management w gospodarce żywnościowej", które wygłosi dr hab. Sebastian Jarzębowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 11.06.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ”Kryształy Pauliego”, które wygłosi prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Kryształy Pauliego są strukturami geometrycznymi, które tworzą nieoddziałujące cząstki kwantowe podlegające statystyce Fermiego-Diraca. Prelegent niedawno opublikował na ten temat artykuł w czasopiśmie Nature https://www.nature.com/articles/s41598-017-14952-2.

Seminarium KZM

czwartek 7.06.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium 11.06 o godz.13.00, sala 3/11 bud.34. Prelegent dr Wiesław Olędzki. Tytuł referatu: "Klasyfikacja gładkich zamkniętych 4-rozmaitości z grupą podstawową Zmod2 lub Zmod2+Zmod2 z dokładnością do stabilnego diffeomorfizmu''.

Seminarium KZM

środa 30.05.2018

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki 4 czerwca o godz. 13.00 w sali 3/11, bud.34. Prelegent: dr Piotr Stachura Tytuł: "O geometrii nieprzemiennej i grupach kwantowych" Opis prelegenta: Postaram się przybliżyć podstawowe idee i motywacje leżące u podstaw tzw. "geometrii nieprzemiennej" a w szczególności teorii grup kwantowych.

Seminarium KI

czwartek 17.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "ELECTRICITY PEAK DEMAND CLASSIFICATION WITH MACHINELEARNING TECHNIQUES'', które wygłosi dr inż. Tomasz Ząbkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu znajdą Państwo poniżej. In this talk, selected data mining techniques were used to detect the peak load in the Polish electricity system. Deliberately, ...

Seminarium KEiS

poniedziałek 14.05.2018

We wtorek 15 maja o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani dr hab. Hanna Dudek wygłosi referat: Oszacowania subiektywnych skal ekwiwalentności z wykorzystaniem podejścia MIQ.

Seminarium KI

czwartek 10.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ,,POMIAR OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ POZAUSTROJOWEJ, PNEUMATYCZNEJ POMPY WSPOMAGANIA SERCA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PRZETWARZANIA I ANALIZY OBRAZU'', które wygłosi kpt. mgr inż. Wojciech Sulej z Wydziału Cybernetyki WAT. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

środa 9.05.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza serdecznie na referat prof. dr. hab. Jerzego Jezierskiego pt. ,,Minimalizacja ilości punktów okresowych gładkich odwzorowań sfery dwuwymiarowej”. Abstrakt w pliku. Termin 14.05, godz.12.50 sala 3/11 bud.34.

Seminarium KEiS

poniedziałek 7.05.2018

We wtorek 8 maja o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan mgr Paweł Jamer wygłosi referat: Badanie symulacyjne zachowania modeli MS-GARCH w warunkach kryzysu.

Seminarium KI

piątek 4.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ,,Model Bosego-Hubbarda dla fotonów. Symetrie równania Schrödingera'', które wygłosi dr Andrzej Zembrzuski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 7 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

środa 2.05.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na kontynuację referatu dr. Adama Przezdzieckiego pt. ,,Kombinatoryczne zastosowania wielomianów pokrewnych do wyznacznika''. Termin: 7.05, godz.13.00, sala 3/11, bud.34.

Seminarium KEiS

poniedziałek 23.04.2018

We wtorek 24 kwietnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan Prof. dr hab. Jacek Osiewalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) wygłosi referat: Hybrydowe modele MSV-MGARCH.

Seminarium KI

czwartek 19.04.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Adaptacyjna platforma ochrony usług zaufania w chmurze przed cyberatakami", które wygłosi dr hab. inż. Imed El Fray, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40. Temat jest to propozycja realizacji projektu w ramach działań POIR np. 4.1.4 lub 4.1.2 agenda regionalne i/lub w ...

Seminarium KZM

środa 18.04.2018

Katedra Zastosowań Matematyki serdecznie zaprasza na seminarium 23 kwietnia o godz. 13.00 w sali 3/11.

Prelegent: dr Adam Przeździecki.

Tytuł: Kombinatoryczne zastosowania wielomianów pokrewnych do wyznacznika.

Abstrakt:
(…)

Seminarium KI

czwartek 12.04.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Do customers choose proper tariff? - czyli sztuka wyboru taryfy!", które wygłosi dr inż. Rafik Nafkha. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

środa 11.04.2018

We wtorek 17 kwietnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan Dr hab. Konrad Furmańczyk wygłosi referat: Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym za pomocą metody LASSO i procedur testowania wielu hipotez.

Seminarium KI

czwartek 5.04.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "W TYM SĘK", które wygłosi dr inż. Marcin Bator. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

piątek 16.03.2018

We wtorek 20 marca o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani Dr hab. Joanna Landmesser wygłosi referat: Dekompozycja nierówności płacowych w Polsce za pomocą metod bazujących na konstrukcji rozkładów warunkowych dla wynagrodzeń; analiza porównawcza.

Seminarium KEiS

poniedziałek 12.03.2018

We wtorek 13 marca o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan Dr Stanisław Jaworski wygłosi referat: Analiza funkcjonalnych składowych głównych.

Seminarium KZI

czwartek 8.03.2018

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium, na którym wystąpi dr hab. inż. Michał Kruk. Temat wystąpienia to "Systemy diagnostyczne wad lakierowania występujących na meblach". Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 marca o godzinie 12:30 w sali 3/84.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw