Seminarium KSI

środa 23.10.2019

Katedra Systemów Informatycznych serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Modele matematyczne zjawisk optycznych i termicznych w wybranych przyrządach optoelektroniki
półprzewodnikowej”, które wygłosi dr hab. inż. Michał Szymański. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 28 października o godzinie 12:15 w sali 3/40. Będzie to seminarium przeglądowe. Zostaną na nim przedstawione trzy wątki, którymi prelegent się aktualnie zajmuje koncentrując się na jednym: modelowaniu zjawisk termicznych (z którego powstała publikacja czekająca na recenzję w redakcji International Journal of Numerical Modelling: Electronics Networks, Devices and Fields).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw