Seminarium instytutowe

wtorek 12.11.2019

W poniedziałek 18 listopada o godzinie 12:00 w sali 3/40 odbędzie się pierwsze seminarium Instytutu Informatyki Technicznej. Referat „Jak zastąpić transformatę Hougha?” wygłosi mgr inż. Paweł Zabielski z Politechniki Białostockiej. Zapraszamy!

Streszczenie

Zostanie przedstawione alternatywne rozwiązanie do popularnej i obecnie stosowanej transformaty Hougha. W przeciwieństwie do powszechnie używanego rozwiązania zaproponowany sposób nie jest metodą akumulacyjną – odnajdywanie wzorców odbywa się poprzez minimalizację wypukłej i odcinkowo liniowej funkcji kryterialnej (CPL). Pozwala to na wyeliminowanie problemów związanych z dużą złożonością obliczeniową oraz pamięciową. Dzięki temu możliwe jest m.in. efektywne wydobywane zależności liniowych w dużych, wielowymiarowych zbiorach danych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw