Dla studentów

Władze SGGW 2020-2024

wtorek 1.09.2020

Rozpoczyna się nowa kadencja władz Uczelni. Od 1 września 2020 r. Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prof. dr hab. Michał Zasada. Od dziś pełni on również funkcję Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada jest profesorem nauk leśnych. Dotychczas sprawował w Uczelni wiele kierowniczych funkcji: był ...

Ankieta studencka

poniedziałek 24.08.2020

Student Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie prosi o pomoc w zebraniu materiału badawczego niezbędnego do przygotowania pracy magisterskiej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePeWhQEdziy1XEN-fz06tz2OcFuyF8wPVoUX19OJAQn1sHVw/viewform?usp=sf_link.

Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju

wtorek 11.08.2020

Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz
publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa: ogłoszenie.

Dyżury wakacyjne dziekanatu

wtorek 14.07.2020

http://student.wzim.sggw.pl/kontakt/

Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 – nabór uzupełniający

piątek 3.07.2020

Rozpoczyna się nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021: Informacje dla studentów. Nabór trwa w dniach 01 lipca – 15 września 2020. Nabór dotyczy wyjazdów zarówno na semestr zimowy jak i letni. Ważne dokumenty: Tabela miejsc, do jakich mogą aplikować studenci WZiM; Zasady naboru uzupełniającego; Formularz zgłoszeniowy (wersja polska); Formularz ...

Rektor elekt SGGW prof. Michał Zasada – słowo do społeczności akademickiej

środa 1.07.2020

"Marzy mi się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny dialog i wzajemny szacunek. Wszyscy odpowiadamy za przyszłość naszej Uczelni i jej rozwój, dlatego liczę na Państwa wsparcie". Zapraszamy na nasz kanał You Tube do obejrzenia przemówienia rektora elekta SGGW profesora Michała Zasady do społeczności akademickiej naszej uczelni.

Profesor Michał Zasada nowym rektorem SGGW

wtorek 30.06.2020

30 czerwca 2020 roku kolegium elektorów wybrało 22. rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którym został prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada. Czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września. Michał Zasada ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. W 2008 uzyskał tytuł ...

wtorek 30.06.2020

Ogłoszenie wyników wyborów rektorskich w SGGW na żywo na kanale YouTube. Zapraszamy o 14:00 na relację z ogłoszenia wyników wyborów na stanowisko Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Realcję można obejrzeć na YouTube SGGW.

Zarządzenie Rektora

wtorek 16.06.2020

Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej: Zarządzenie 39 z 15-060-2020-ws-zasad weryfikacjiosiągania efektów uczenia sie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Nauczanie zdalne – ankieta

poniedziałek 8.06.2020

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony stronie internetowej https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA .

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród studentek i studentów oraz o liczne wypełnienie ankiety.

Zmiana godzin obsługi w dziekanacie

piątek 5.06.2020

Nowe godziny obsługi studentów i absolwentów w dziekanacie:
http://student.wzim.sggw.pl/kontakt/.

Egzaminy końcowe z języków obcych w SPNJO – STUDIA STACJONARNE

piątek 5.06.2020

Harmonogramu egzaminów końcowych z języków obcych w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020: egzamin końcowy-harmonogram Stacjonarne.

Wybory w SGGW

czwartek 4.06.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż wkraczamy w pierwszy etap wyborów organów statutowych Uczelni. W dniu 4 czerwca 2020 r. odbywają się wybory przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów, jutro nastąpi wybór przedstawiciela z grupy Doktorantów, a w dniach 8-10 czerwca b.r. odbywać ...

Informacja w sprawie stypendium socjalnego

czwartek 4.06.2020

Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Szanowni Studenci SGGW Zarządzeniem nr 32 Rektora SGGW z dnia 21 maja 2020 r. studenci kierunków, dla których wszystkie zajęcia dydaktyczne do zakończenia roku akademickiego 2019/2020 zostaną zrealizowane w sposób zdalny, zostali – z powodów bezpieczeństwa epidemicznego – zobowiązani do wykwaterowania się z domów studenckich SGGW. Zgodnie ...

Wytyczne do realizacji zajęć dydaktycznych

piątek 29.05.2020

Wytyczne do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami w SGGW

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

wtorek 26.05.2020

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o Nagrodę, poza drogą pocztową, stworzona została ...

Zajęcia i zaliczenia łatwe do zorganizowania, studenci zagraniczni, którzy mieszkają już w domu studenckim

poniedziałek 25.05.2020

– kolokwium dla studentów Erasmus z przedmiotu Econometrics w laboratorium komputerowym dniu 9 czerwca (jest tylko 5 osób), 3/31, 9.00
Dr hab. M. Krawiec

– zaliczenia i w sali wykładowej egzaminu z przedmiotu Operations Research dla I roku kierunku BDA. (8 osób), wtorek, 16 czerwca, 8.45-10.15, 3/31
Dr Urszula Grzybowska

Odrabianie nieodbytych zajęć

poniedziałek 25.05.2020

Prowadzący dr hab. B. Kubica

Systemy wbudowane (2 grupy):

– Informatyka I stopień, 6 semestr, specjalizacja Inżynieria Systemów Komputerowych, stacjonarne: ok 12*2h = 24h
– Informatyka I stopień, 6 semestr, specjalizacja Inżynieria Systemów Komputerowych, niestacjonarne: ok 7*2h = 14h

– stac.: 8 – 10 czerwca, godz. 10-18
oraz 15-17 czerwca, godz. 10-18
(w sumie 16 osób), zajęcia podzielone na dwie grupy po 8 osób

– nstac.: 12 – 13 czerwca, godz. 10 – 17 (10 osób)

Sala: 3/85 b.34

Reżym sanitarny: zachowane odległości, maseczki i rękawiczki.

Zarządzenie Rektora z 22 maja 2020 roku

piątek 22.05.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał Zarządzenie nr 33 zmieniające Zarządzenie nr 32 z 21 maja br. w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarządzenie nr 33 zmieniło brzmienie paragrafu 3 ust. 1 zarządzenia nr 32. Zarządzenie ...

Zarządzenie Rektora z 21 maja

czwartek 21.05.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarządzenie nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21.05.2020 r. <>

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw