Zajęcia i zaliczenia łatwe do zorganizowania, studenci zagraniczni, którzy mieszkają już w domu studenckim

poniedziałek 25.05.2020

– kolokwium dla studentów Erasmus z przedmiotu Econometrics w laboratorium komputerowym dniu 9 czerwca (jest tylko 5 osób), 3/31, 9.00
Dr hab. M. Krawiec

– zaliczenia i w sali wykładowej egzaminu z przedmiotu Operations Research dla I roku kierunku BDA. (8 osób), wtorek, 16 czerwca, 8.45-10.15, 3/31
Dr Urszula Grzybowska

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw