Odrabianie nieodbytych zajęć

poniedziałek 25.05.2020

Prowadzący dr hab. B. Kubica

Systemy wbudowane (2 grupy):

– Informatyka I stopień, 6 semestr, specjalizacja Inżynieria Systemów Komputerowych, stacjonarne: ok 12*2h = 24h
– Informatyka I stopień, 6 semestr, specjalizacja Inżynieria Systemów Komputerowych, niestacjonarne: ok 7*2h = 14h

– stac.: 8 – 10 czerwca, godz. 10-18
   oraz 15-17 czerwca, godz. 10-18
   (w sumie 16 osób), zajęcia podzielone na dwie grupy po 8 osób

– nstac.: 12 – 13 czerwca, godz. 10 – 17 (10 osób)

Sala: 3/85 b.34

Reżym sanitarny: zachowane odległości, maseczki i rękawiczki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw