Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 – nabór uzupełniający

piątek 3.07.2020

Rozpoczyna się nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021: Informacje dla studentów.

  • Nabór trwa w dniach 01 lipca – 15 września 2020.
  • Nabór dotyczy wyjazdów zarówno na semestr zimowy jak i letni.

Ważne dokumenty:

Studenci aplikują za pomocą formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy pawel_jankowski@sggw.pl.

Do formularza bezwzględnie musi zostać załączony skan podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do programu Erasmus+.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw