Program Erasmus

poniedziałek 25.11.2013

Rozpoczął się nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus.  Nabór główny trwa w dniach 25 listopada 2013 – 17 stycznia 2014 r. i dotyczy wyjazdów na semestr zimowy, letni oraz cały rok 2014/15.

W załącznikach znajdują się: zasady naboru, lista uczelni oraz formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Koordynatora wydziałowego dr Urszuli Grzybowskiej na adres urszula_grzybowska@sggw.pl.

Egzamin z języka obcego planowany jest na 8 lutego 2014 r.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw