Nowa specjalność Big Data

poniedziałek 13.07.2015

Mamy przyjemność poinformować, że od roku akademickiego 2015/16 uruchamiamy nową specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria, na studiach magisterskich: „Technologie analizy danych masowych – Big Data„. Jej słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi do składowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych. W efekcie student nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie budowania rozwiązań analitycznych na platformach typu Big Data. Zapozna się z obliczeniami rozproszonymi oraz równoległymi. Będzie w stanie stosować podstawowe narzędzia do wizualizacji dużych zbiorów danych. Program nowej specjalności: http://www.wzim.sggw.pl/studia/programy-studiow/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw