Programy studiów

poniedziałek 4.09.2017

Programy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18

Informatyka
Informatyka i Ekonometria

Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17

Informatyka
Informatyka i Ekonometria

Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/16

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/15

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka i Ekonometria – Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/14

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Information Systems In Management
 4. Studia niestacjonarne I stopnia
 5. Studia niestacjonarne II stopnia

Informatyka i Ekonometria – Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/13

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Studia niestacjonarne I stopnia
 4. Studia niestacjonarne II stopnia

Informatyka i Ekonometria – Programy sprzed KRK

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Information Systems In Management
 4. Studia niestacjonarne I stopnia
 5. Studia niestacjonarne II stopnia

Informatyka – Programy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Studia niestacjonarne I stopnia
 4. Studia niestacjonarne II stopnia

Informatyka – Programy dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/13

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Studia niestacjonarne I stopnia
 4. Studia niestacjonarne II stopnia

Informatyka – Programy sprzed KRK

 1. Studia stacjonarne I stopnia
 2. Studia stacjonarne II stopnia
 3. Studia niestacjonarne

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw