Informatyka

wtorek 7.06.2016

Drodzy Kandydaci,

Zapraszamy do naboru na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka.

O studiach

Początek zajęć – semestr zimowy 2016/17.

Czas trwania studiów:
studia niestacjonarne – 2 lata / 4 semestry.

Uzyskany tytuł – magister inżynier.

Charakterystyka – kierunek Informatyka przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych; wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię; w ramach zajęć z podstaw fizyki i elektroniki cyfrowej studenci zdobywają wiedzę o podstawach działania komputerów; dodatkowe przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

Elementy programu studiów – teoria informacji, modelowanie systemów informatycznych, zaawansowane systemy operacyjne i systemy baz danych, elementy kryptologii, aplikacje wielowarstwowe.

Sylwetka absolwenta – absolwenci posiadają: wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych; umiejętności programowania komputerów i znajomości zasad inżynierii oprogramowania, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek-komputer.

Perspektywy zawodowe – zawód informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni we wszelkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych, firmach zajmujących się e-biznesem, bankach, instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, instytucjach naukowo-badawczych.

Kwalifikacja

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom LICENCJATA lub INŻYNIERA studiów I stopnia jednego z kierunków:

informatyka, elektronika,
elektrotechnika,
automatyka i robotyka,
telekomunikacja,
fizyka,
dyplom innego kierunku, jeśli rozbieżności pomiędzy programami kierunku ukończonego a kierunku Informatyka nie przekraczają 30 punktów ECTS.

Kwalifikacja przeprowadzana jest na podstawie średnich ze studiów I stopnia (nie przeprowadzamy testu).

Przewidywana liczba miejsc wynosi 60.

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2016/2017 umieszczone są na stronie
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja.

Rejestracja

Rejestracja na kierunek Informatyka zostanie przeprowadzona w Systemie Obsługi Kandydatów:
http://rekrutacja2st.sggw.pl/.

Rejestracja NIE WYMAGA ukończenia studiów I stopnia i zdania egzaminu licencjackiego lub inżynierskiego.

Kalendarium rekrutacji

Dokładne kalendarium rekrutacji jest przedstawione na stronie:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium.

 

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze studia,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw