Zaproszenie studentów do współpracy

wtorek 4.05.2021

Poszukiwani są studenci czwartego/piątego roku na kierunku Informatyka i Ekonometria lub Informatyka.

Propozycja współpracy obejmuje (łącznie):

1) uczestniczenie w pracach projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego ze środków NCBiR, pt. „Narzędzie do precyzyjnego zarządzania cenową elastycznością odbiorców w Krajowym Systemie Energetycznym”. Realizacja projektu przypada na okres 01/07/2021 – 31/10/2023. Okres czynnej pracy kandydata (of 0.25 do 0.5 etatu) może obejmować okres 01/07/2021 – 28/02/2022 i/lub 01/11/2022 – 30/04/2023. Wynagrodzenie do ustalenia, w zależności od umiejętności kandydata.
2) dla studentów 4 roku, napisanie pracy magisterskiej dot. zagadnień budowy i zastosowania algorytmów grupowania szeregów czasowych i prognozowania w branży energetycznej.
2) dla studentów 5 roku, uczestnictwo w projekcie stwarza możliwość rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW oraz realizacji badań z zakresu „opracowania algorytmów grupowania źródeł szeregów czasowych w paradygmacie potoku danych”.

Wymagania:

  • Studenci czwartego/piątego roku na kierunku Informatyka i Ekonometria lub Informatyka.
  • Umiejętność programowania w R/Python, chęć samodoszkalania.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z dr. Tomaszem Ząbkowskim lub dr. Krzysztofem Gajowniczkiem.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw