KRASP o promocji szczepień przeciw COVID-19

poniedziałek 31.05.2021

Zgromadzenie plenarne rektorów KRASP 29 maja br. jednogłośnie poparło apel do studentów i doktorantów, zawarty w stanowisku KRASP o promocji programu szczepień przeciw COVID-19.

Przypomnijmy, że rektorzy na posiedzeniu KRASP, które odbyło się tydzień wcześniej wyrazili zaniepokojenie ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakiem na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie.

Stanowisko KRASP w sprawie szczepien 22.05.2021

Rektorzy biorący udział w Zgromadzeniu plenarnym KRASP wyrazili przekonanie, że dzięki konsekwentnemu realizacji szczepień, wkrótce będziemy mogli wspólnie funkcjonować w warunkach niezagrażających naszemu zdrowiu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw