Prośba o wypełnienie ankiety

wtorek 8.06.2021

Szanowne Studentki i Studenci!

Bardzo Państwa proszę o pomoc w mojej pracy naukowej poprzez poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety:

https://forms.office.com/r/8dyABsVfj3.

Prowadzę badanie dotyczące postrzegania zieleni, a w szczególności drzew, w mieście. Ankieta służy diagnozie omawianego obszaru i prowadzona jest wśród studentów SGGW. Badania są anonimowe, ankietę można wypełnić jednokrotnie. Wyniki ankiet zostaną przeanalizowane zbiorczo służąc zarówno celom naukowym, jak też edukacyjnym.

Wiem, że szykują się Państwo do sesji i każde 10 minut jest dla Państwa cenne, ale bez wystarczającej liczby odpowiedzi w ankiecie, nawet przy ciekawych wynikach nie będę w stanie takich wyników opublikować. Jak do tej pory odpowiedziało około 200 Państwa kolegów z 3 wydziałów. Liczę, na przynajmniej 500 odpowiedzi.

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi i pozdrawiam,
Dr Paweł Jankowski
Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw