Informacja o wyborze fakultetów

poniedziałek 30.05.2016

Drodzy Studenci,

Zapraszam do wyboru fakultetów na przyszły rok akademicki.
Podobnie jak w roku ubiegłym muszą Państwo dokonać wyboru fakultetów na oba semestry przyszłego roku.

Sylabusy zgłoszonych do wyboru przedmiotów znajdują się w pliku: FAKULTETY_2016_17.rar.

Listy zgłoszonych do wyboru przedmiotów z nazwiskami zgłaszających je nauczycieli znajdują się w pliku: Fakultety_2016_17_25.05.2016.doc.

Ponownie wybór fakultetów odbędzie się na platformie Moodle w kursie Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki →Fakultety → Wybór fakultetów → Wybór fakultetów 2016/17.

Jak co roku, każdemu semestrowi, na który muszą Państwo wybrać fakultety, przypisana jest odpowiednia grupa (przykładowo 16_17_INF_MGR_SEM_3_LATO). Klucz dostępu do zapisu do grup: FWZIM2015/16.

BARDZO PROSZĘ o dokonywanie wyboru fakultetów z I roku studiów magisterskich przez osoby myślące o rekrutacji na studia magisterskie (1 semestr, letni, w przypadku Informatyki lub 2 semestr, letni, w przypadku Informatyki i Ekonometrii).

Wybory uruchomią się dzisiaj (25.05.2016) o godzinie 20:00 a zakończą dnia 6.06.2016 o godzinie 9:00.

Konsekwencje w stosunku do osób, które nie podejmą „trudu” wyboru fakultetów będzie wyciągał mój następca, Pan Prodziekan elekt dr Michał Kruk.

Życzę udanych wyborów i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki
e-mail: pawel_jankowski@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw