Opłaty za studia niestacjonarne 2015/16

wtorek 22.09.2015

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych

Do 7 października 2015 r. należy złożyć w Dziekanacie (przed podpisaniem umowy) oświadczenie o wyborze sposobu płatności za studia.

Pobierz druk oświadczenia o wyborze sposobu płatności za usługi edukacyjne.

Poniżej wysokości rat i terminy płatności

a) Opłata roczna: 4400 zł – 5% = 4180 zł płatne do 15 października 2015 r.

b) Opłata semestralna:

Pierwszy semestr: 2200 zł, płatne do 15 października 2015 r.,

Drugi semestr: 2200 zł, płatne do 1 marca 2016 r.

c) Opłata semestralna na raty:

Pierwszy semestr (3 raty):

I rata 800 zł, płatna do 15 października 2015 r.,

II rata 700 zł, płatna do 15 listopada 2015 r.,

III rata 700 zł, płatna do 15 grudnia 2015 r;

Drugi semestr (3 raty):

I rata 800 zł, płatna do 1 marca 2016 r.,

II rata 700 zł, płatna do 1 kwietnia 2016 r.,

III rata 700 zł, płatna do 1 maja 2016 r.

Opłata za II, III i IV rok studiów niestacjonarnych

W przypadku deklaracji wnoszenia a) opłaty rocznej lub b) opłaty semestralnej – oświadczenie obowiązuje przez cały okres studiów lub do chwili wniesienia, w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, nowego oświadczenia.

W przypadku deklaracji wnoszenia c) opłaty semestralnej rozłożonej na maksymalnie 3 raty w semestrze, oświadczenie obowiązuje w danym roku akademickim.

STUDENCI WNIOSKUJĄCY O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ DO 7 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NOWE OŚWIADCZENIE NA ROK AKADEMICKI 2015/16.

Patrz również: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/odplatnosc-za-studia-niestacjonarne.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw