Nowe programy kształcenia

poniedziałek 13.07.2015

Szanowni Kandydaci na studia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki,

mamy przyjemność poinformować, że Rada Wydziału w dn. 13.07.2015 przyjęła nowe programy kształcenia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 (patrz http://www.wzim.sggw.pl/studia/programy-studiow/).

Zwracamy Waszą uwagę na dwie zasadnicze zmiany, podnoszące atrakcyjność naszej oferty:

1) na kierunku Informatyka i Ekonometria, na studiach magisterskich, uruchamiamy nową specjalność: „Technologie analizy danych masowych – Big Data”. Jej słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi do składowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych. W efekcie student nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie budowania rozwiązań analitycznych na platformach typu Big Data. Zapozna się z obliczeniami rozproszonymi oraz równoległymi. Będzie w stanie stosować podstawowe narzędzia do wizualizacji dużych zbiorów danych.

2) na kierunku Informatyka, studia magisterskie, niestacjonarne, przeprowadzimy w roku akademickim 2015/16 dodatkowy nabór zimą. Można więc będzie rozpocząć studia zaoczne II stopnia również od lutego, a nie – jak to było dotychczas – tylko od października.

Liczymy, że wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych studiami na naszym Wydziale.

Z poważaniem

dr hab. Joanna Landmesser
dr Paweł Jankowski
Prodziekani na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw