Sztafeta Pływacka o Puchar Rektora SGGW

środa 6.05.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sztafecie Pływackiej o Puchar JM Rektora SGGW.

Wyścig sztafet 6x 50m stylem dowolnym rozegrany zostanie na pływalni SGGW przy ul. Ciszewskiego 10, w dniu 22 maja 2015 roku (piątek) o godzinie 10:00. Zachęcamy do wzięcia udziału w sztafecie wszystkich , którzy lubią i umieją pływać, studentów oraz pracowników dydaktycznych, naukowych, samodzielnych wszystkich Wydziałów naszej uczelni. Szczegółowy regulamin sztafety w załączeniu oraz na stronie AZS SGGW sekcja pływacka na Facebooku.

Zgłoszenia wypełnione wg wzoru podanego w regulaminie dostarczają kierownicy drużyn w dniu zawodów na pływalni do sędziego głównego w godzinach 10.00 – 10.15.

Organizatorzy
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KU AZS SGGW

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw