Sztafeta Pływacka o Puchar JM Rektora

wtorek 6.05.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sztafecie Pływackiej o Puchar JM Rektora SGGW

Wyścig sztafet 6x 50m stylem dowolnym rozegrany zostanie na pływalni SGGW przy ul. Ciszewskiego 10, w dniu 24 maja 2014 roku (sobota) o godzinie 12:30. Zachęcamy do wzięcia udziału w sztafecie wszystkich, którzy lubią i umieją pływać, studentów oraz pracowników dydaktycznych, naukowych, samodzielnych wszystkich Wydziałów naszej uczelni. Szczegółowy regulamin sztafety w załączeniu oraz na stronie AZS SGGW sekcja pływacka na Facebooku. Zgłoszenia wypełnione wg wzoru podanego w regulaminie dostarczają kierownicy drużyn w dniu zawodów na pływalni do sędziego głównego w godzinach 12:00 – 12:45

Organizatorzy
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
KU AZS SGGW

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw