Od pomysłu do biznesu

środa 23.04.2014

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w SGGW oraz Uczelni Łazarskiego organizują przy współpracy z uczelnią i Centrum Innowacji i Transferu Technologii bezpłatną konferencję „Od pomysłu do biznesu”, która odbędzie się 7 maja o godz. 17 w budynku nr 22.

Do udziału serdecznie zaproszeni są pracownicy oraz studenci SGGW i wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością.

Podczas konferencji przedsiębiorcy związani z Inkubatorem opowiedzą o swoich doświadczeniach w uruchamianiu i prowadzeniu własnej firmy.

Prelegentem będzie między innymi właściciel jednego z najlepszych w Polsce Startupów „BlaBlaCar”, a także właściciel firmy „Libentis”, która ostatnio otrzymała wsparcie finansowe na rozwój przedsięwzięcia na poziomie 100 000zł.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz pod adresem https://www.facebook.com/events/485748818193219.

Darmowa rejestracja: www.odpomysludobiznesu.evenea.pl.

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw