Skład osobowy

poniedziałek 30.09.2019

Uwaga: ze względu na zmianę struktury Uczelni ta strona nie jest dalej aktualizowana.

Pracownicy

dr inż. Izabella Antoniuk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 308
e-mail: izabellajoanna(at)gmail.com
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Marcin Bator
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 274
e-mail: marcin_bator(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1019388
pok. 3/67, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Agata Binderman
Katedra Ekonometrii i Statystyki
e-mail: agata_binderman(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/agata_binderman/
pok. 3/48, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Zbigniew Binderman, emerytowany prof. SGGW
e-mail: zbigniew_binderman(at)sggw.pl

prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 230
e-mail: boleslaw_borkowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/boleslaw_borkowski/
pok. 3/49, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 202
e-mail: leszek_chmielewski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/leszek_chmielewski/
pok. 3/96, bud. 34
konsultacje (pok. 3/33):

dr Mariola Chrzanowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 255
e-mail: mariola_chrzanowska(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 220
e-mail: hanna_dudek(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/hanna_dudek/
pok. 3/47, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 593 73 21
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/marcin_dudzinski/
pok. 2133, bud. 23
konsultacje:

mgr Anna Dyniec
Katedra Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 351
e-mail: anna_dyniec(at)sggw.pl
pok. 3/28A, bud. 34
Sekretariat KI oraz KZI

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 35 518
e-mail: diana_dziewa_dawidczyk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/diana_dziewa-dawidczyk/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Imed El Fray
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 310
e-mail:
pok. 3/100, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Konrad Furmańczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 332
e-mail: konrad_furmanczyk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/konrad_furmanczyk/
pok. 3/87, bud. 34
konsultacje:

dr Krzysztof Gajowniczek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 284
e-mail: krzysztof_gajowniczek(at)sggw.pl
http://krzysztof_gajowniczek.users.sggw.pl/
pok. 3/55, bud. 34
konsultacje:

dr Michał Gostkowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
e-mail: michal_gostkowski(at)sggw.pl
pok. 3/50, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Marek Grzelczak
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: marek_grzelczak(at)sggw.pl, labwzim(at)sggw.pl
pok. 3/29A, bud. 34
Administrator WZIiM

dr Urszula Grzybowska
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 278
e-mail: urszula_grzybowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/urszula_grzybowska/
pok. 3/95, bud. 34
konsultacje:

dr Paweł Hoser
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: pawel_hoser(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/pawel_hoser/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 278
e-mail: beata_zduniak(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/beata jackowska-zduniak/
pok. 3/95, bud. 34
konsultacje:

dr Paweł Jankowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 312
e-mail: pawel_jankowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/pawel_jankowski/
pok. 3/51, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Maciej Janowicz
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: Maciej_Janowicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1180300
pok. 2067, bud. 23
konsultacje:

dr hab. Sebastian Jarzębowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 288
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje:

dr Stanisław Jaworski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: stanislaw_jaworski(at)sggw.pl
http://mewa.sggw.waw.pl/~sjaworski/
http://www.wzim.sggw.pl/stanislaw_jaworski/
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

prof. dr hab. Jerzy Jezierski
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 330
e-mail: jerzy_jezierski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jerzy jezierski/
pok. 3/86, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Andrzej Jodłowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 303
e-mail: andrzej_jodlowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej jodlowski/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Alina Jóźwikowska
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: alina_jozwikowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/alina_jozwikowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje:

dr Joanna Kaleta
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 35 518
e-mail: joanna_kaleta(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna_kaleta/
pok. 2070, bud. 23
konsultacje:

dr Andrzej Karpio
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 221
e-mail: andrzej_karpio(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_karpio/
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Krzysztof Karpio
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 287
e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.pl
pok. 3/78A, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Marek Karwański
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 290
e-mail: marek_karwanski(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1207500
pok. 3/55, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Waldemar Karwowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 273
e-mail: waldemar_karwowski(at)sggw.pl
pok. 3/66, bud. 34
konsultacje:

dr Helena Kazieko
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 339
e-mail: helena_kazieko(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/helena_kazieko/
pok. 3/91, bud. 34
konsultacje:

dr Lucyna Kazieko
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 340
e-mail: lucyna_kazieko(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/lucyna_kazieko/
pok. 3/91, bud. 34
konsultacje:

mgr inż. Krystyna Kietlińska
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 350
e-mail: krystyna_kietlinska(at)sggw.pl
pok. 3/28A, bud. 34

dr Marek Kociński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 331
e-mail: marek_kocinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/marek_kocinski/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Krzysztof Kompa
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 251
e-mail: krzysztof_kompa(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr inż. Grzegorz Koszela
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 253
e-mail: grzegorz_koszela(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/grzegorz_koszela/
pok. 3/50, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Jolanta Kotlarska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 225
e-mail: jolanta_kotlarska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jolanta_kotlarska/
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 279
e-mail: ryszard_kozera(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/ryszard_kozera/
pok. 3/68, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Monika Krawiec
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 226
e-mail: monika_krawiec(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. inż. Michał Kruk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 593 73 00
e-mail: michal_kruk(at)sggw.pl
http://michal_kruk.users.sggw.pl/
pok. 3/59
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 344
e-mail: jan_krupa(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jan krupa/
pok. 3/90, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Bartłomiej Kubica
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 311
e-mail: bartlomiej.jacek.kubica(at)gmail.com
pok. 3/69, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Jarosław Kurek
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 305
e-mail: jaroslaw_kurek(at)sggw.pl
http://jaroslaw_kurek.users.sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Joanna Landmesser
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 227
e-mail: joanna_landmesser(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna landmesser/
pok. 3/60, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

inż. Krzysztof Lipka
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: krzysztof_lipka(at)sggw.pl
labwzim(at-sign)sggw.pl

dr inż. Andrzej Łodziński
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: andrzej_lodzinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_lodzinski/
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Piotr Łukasiewicz
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 287
e-mail: piotr_lukasiewicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1310301
pok. 3/78A, bud. 34
konsultacje:

Magdalena Magnuszewska
Katedra Ekonometrii i Statystyki, Katedra Zastosowań Matematyki
tel./fax (22) 59 37 222
e-mail: magdalena_magnuszewska(at)sggw.pl
pokój 3/41, bud. 34
Sekretariat KEiS oraz KZM

mgr Krystyna Małachowska
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: krystyna_malachowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/krystyna_malachowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje:

dr Aleksandra Matuszewska-Janica
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 254
e-mail: aleksandra_matuszewska(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Ewa Miąsko
Dziekanat
tel. (22) 59 37 212
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr inż. Rafik Nafkha
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: rafik_nafkha(at)sggw.pl
http://www.wzim.pl/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Luiza Ochnio
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 253
e-mail: luiza_ochnio(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1070900
pok. 3/50, bud. 34
konsultacje:

dr Wiesław Olędzki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 316
e-mail: wieslaw_oledzki(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/wieslaw_oledzki/
pok. 2133, bud. 23
konsultacje:

dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 270
e-mail: arkadiusz_orlowski(at)sggw.pl
http://ao.cem.sggw.pl
pok. 3/37A, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Jakub Pach
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 304
e-mail: jakub_pach(at)sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr inż. Halina Paluszkiewicz-Schaitter
Dziekanat
tel. (22) 59 37 210
fax. (22) 59 37 211
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/35, bud. 34

dr inż. Maciej Pankiewicz
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 277
e-mail: maciej_pankiewicz(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/maciej_pankiewicz/
pok. 3/67, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW
Katedra Zastosowań Informatyki
e-mail: alexander_prokopenya(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/alexander_prokopenya/
pok. 3/56, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
http://adam_przezdziecki.users.sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
konsultacje:

inż. Marcin Przybylak
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: marcin_przybylak(at)sggw.pl, labwzim(at)sggw.pl

mgr Dominika Rudaś
Dziekanat
tel. (22) 59 37 215
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr hab. inż. Marian Rusek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 294
e-mail: marian_rusek(at)sggw.pl
http://e.sggw.pl/rusek/
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1460700
pok. 3/99, bud. 34
konsultacje:

mgr Aneta Ryńska
Dziekanat
tel. (22) 59 37 214
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bu.d 34

dr Elżbieta Saganowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 228
e-mail: elzbieta_saganowska(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Piotr Stachura
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 331
e-mail: piotr_stachura1(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/piotr_stachura1/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Robert Stępień
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: robert_stepien(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/robert_stepien/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Aleksander Strasburger, emerytowany prof. SGGW
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: aleksander_strasburger(at)sggw.pl
http://aleksander_strasburger.users.sggw.pl
pok. 3/43A, bud. 34

dr inż. Dariusz Strzęciwilk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: dariusz_strzeciwilk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/dariusz_strzeciwilk/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 280
e-mail: wieslaw_szczesny(at)sggw.pl
pok. 3/48, bud. 34
konsultacje:

mgr Beata Sztab
Kierownik Dziekanatu
tel. (22) 59 37 213
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr hab. inż. Michał Szymański
Katedra Zastosowań Informatyki
e-mail: michal_szymanski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/michal_szymanski/
pok. 3/99, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr Tomasz Śmiałowski
konsultacje (pok. 3/64):

dr hab. Bartosz Świderski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 304
e-mail: bartosz_swiderski(at)sggw.pl, jbswiderski(at)wp.pl
http://www.wzim.sggw.pl/bartosz_swiderski/
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Tomasz Świsłocki
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: tomasz_swislocki(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/tomasz_swislocki/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Joanna Ukalska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 262
e-mail: joanna_ukalska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna_ukalska/
pok. 2/120, bud. 37
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Krzysztof Ukalski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 262
e-mail: krzysztof_ukalski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/krzysztof_ukalski/
pok. 2/120, bud. 37
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Grzegorz Wieczorek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 271
e-mail: grzegorz_wieczorek(at)sggw.pl
pok. 3/37B, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Artur Wiliński
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: artur_wilinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/artur_wilinski/
http://www.sggw.pl/en/about_employee&employee_id=1580410
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Włodzimierz Wojas
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 336
e-mail: wlodzimierz_wojas(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/wlodzimierz_wojas/
pok. 3/90, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Tomasz Woźniakowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 285
e-mail: tomasz_wozniakowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/tomasz_wozniakowski/
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Piotr Wrzeciono
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 276
e-mail: piotr_wrzeciono(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1601070
pok. 3/66, bud. 34
konsultacje:

dr Olga Zajkowska
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: olga_zajkowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/olga_zajkowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje:

dr hab. inż. Zygmunt Jacek Zawistowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 310
e-mail: zygmunt_zawistowski(at)sggw.pl, zzawist(at)ippt.gov.pl
http://zygmunt_zawistowski.users.sggw.pl
pok. 3/65, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Tomasz Ząbkowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 290
e-mail: tomasz_zabkowski(at)sggw.pl
http://tomasz_zabkowski.users.sggw.pl
pok. 3/55 bud. 34
konsultacje:

dr Andrzej Zembrzuski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: andrzej_zembrzuski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_zembrzuski/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje: środa 3 lipca 11:00-12:00, inne terminy po uzgodnieniu

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1621855
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

prof. dr hab. Wojciech Zieliński
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 240
e-mail: wojciech_zielinski(at)sggw.pl
http://wojtek.zielinski.statystyka.info
pok. 3/46, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Marcin Ziółkowski
Katedra Informatyki
pok. 3/100, bud. 34
konsultacje:

dr hab. inż. Włodzimierz Zuberek, prof. emerytowany
e-mail: wlodzimierz_zuberek(at)sggw.pl, wlodek(at)mun.ca

dr Dorota Żebrowska-Suchodolska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 254
e-mail: dorota_zebrowska_suchodolska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/dorota zebrowska-suchodolska/
pok. 3/42B, bud. 34Ja
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

Doktoranci

mgr Dwornicki Grzegorz
konsultacje:

mgr Grzegorz Gawdzik
tel. (22) 59 37 322
konsultacje:

mgr Adrian Grzela
konsultacje:

mgr Marcin Olejniczak
e-mail: marcin_olejniczak(at)sggw.pl
konsultacje:

mgr Marcin Olszewski
konsultacje:

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw