Skład osobowy

poniedziałek 27.11.2017

Pracownicy

mgr inż. Izabella Antoniuk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: izabellajoanna(at)gmail.com
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Marcin Bator
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 274
e-mail: marcin_bator(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1019388
pok. 3/67, bud. 34
konsultacje: WT 12:30-13:30, ŚR 10:30-11:30

dr inż. Adrian Bilski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 304
e-mail: blindman26(at)o2.pl
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Agata Binderman
Katedra Ekonometrii i Statystyki
e-mail: agata_binderman(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/agata_binderman/
pok. 3/48, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Zbigniew Binderman, emerytowany prof. SGGW
e-mail: zbigniew_binderman(at)sggw.pl

dr Jarosław Bojarski
tel. (22) 59 37 331
e-mail: jaroslaw_bojarski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jaroslaw_bojarski/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje: PN 18:45-19:45, ND turnus A 18-19

prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 230
e-mail: boleslaw_borkowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/boleslaw_borkowski/
pok. 3/49, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 202
e-mail: leszek_chmielewski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/leszek_chmielewski/
pok. 3/96, bud. 34
konsultacje (pok. 3/33): WT 11-12, ŚR 11-12

dr Mariola Chrzanowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 255
e-mail: mariola_chrzanowska(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. inż. Adam Ciarkowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 311
e-mail: adam_ciarkowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/adam_ciarkowski/
pok. 3/69, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 220
e-mail: hanna_dudek(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/hanna_dudek/
pok. 3/47, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 593 73 21
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/marcin_dudzinski/
pok. 2133, bud. 23
konsultacje: WT 19:15-20:15 (sala 3/40. b. 34), SO tylko turnus B 12:30-13:30 (pok. 2133, b,. 23)

mgr Anna Dyniec
Katedra Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 351
e-mail: anna_dyniec(at)sggw.pl
pok. 3/28A, bud. 34
Sekretariat KI oraz KZI

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 35 518
e-mail: diana_dziewa_dawidczyk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/diana_dziewa-dawidczyk/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje: CZ 11.15-12, PT 9.15-10

dr hab. Imed El Fray
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 310
e-mail:
pok. 3/100, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Konrad Furmańczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 332
e-mail: konrad_furmanczyk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/konrad_furmanczyk/
pok. 3/87, bud. 34
konsultacje: PN 11-12, ŚR 14-15

dr Krzysztof Gajowniczek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 284
e-mail: krzysztof_gajowniczek(at)sggw.pl
http://krzysztof_gajowniczek.users.sggw.pl/
pok. 3/55, bud. 34
konsultacje: PN 8:3, PT 16:15-17:15

dr Michał Gostkowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel.
e-mail: michal_gostkowski(at)sggw.pl
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Marek Grzelczak
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: marek_grzelczak(at)sggw.pl, labwzim(at)sggw.pl
pok. 3/29A, bud. 34
Administrator WZIiM

dr Urszula Grzybowska
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 278
e-mail: urszula_grzybowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/urszula_grzybowska/
pok. 3/95, bud. 34
konsultacje: PN 11-12, WT 9:30-10:30, ND turnus B 16

dr Paweł Hoser
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: pawel_hoser(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/pawel_hoser/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Wojciech Hyb
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 337
e-mail: wojciech_hyb(at)sggw.pl
pok. 3/89, bud. 34
konsultacje: WT 12:30-13:30, CZ 16-16:45

dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 278
e-mail: beata_zduniak(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/beata jackowska-zduniak/
pok. 3/95, bud. 34
konsultacje: WT 10-11, SO turnus A 13:15-14:15

dr Andrzej Jakubiec
e-mail: andrzej_jakubiec(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1174790

dr Ewa Jałowiecka
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 35 519
e-mail: ewa_jalowiecka(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1175692
pok. 2008, bud. 23
konsultacje: ŚR 11:15-12:15, WT 16-17

dr inż. Piotr Jałowiecki
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 285
e-mail: piotr_jalowiecki(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1175694
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje:

dr Paweł Jankowski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 312
e-mail: pawel_jankowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/pawel_jankowski/
pok. 3/51, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Maciej Janowicz
Katedra Informatyki
e-mail: Maciej_Janowicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1180300
pok. 2067, bud. 23
konsultacje: PN 19:15-20:00, CZ 13:15-14:00, SO turnus A 11:00-11:45, SO turnus B 13:30-14:15

dr hab. Sebastian Jarzębowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 288
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje:

dr Stanisław Jaworski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: stanislaw_jaworski(at)sggw.pl
http://mewa.sggw.waw.pl/~sjaworski/
http://www.wzim.sggw.pl/stanislaw_jaworski/
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

prof. dr hab. Jerzy Jezierski
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 330
e-mail: jerzy_jezierski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jerzy jezierski/
pok. 3/86, bud. 34
konsultacje: WT 9-10, CZ 9-10

dr inż. Andrzej Jodłowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 303
e-mail: andrzej_jodlowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej jodlowski/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Alina Jóźwikowska
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: alina_jozwikowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/alina_jozwikowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje: PN 12-13, ŚR 15-16

dr Joanna Kaleta
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 35 518
e-mail: joanna_kaleta(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna_kaleta/
pok. 2070, bud. 23
konsultacje: PN: 14-15, CZ: 11-12

dr Andrzej Karpio
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 221
e-mail: andrzej_karpio(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_karpio/
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Krzysztof Karpio
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 287
e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.pl
pok. 3/78A, bud. 34
konsultacje: PN 14-15, CZ 10:30-11:30

dr inż. Marek Karwański
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 290
e-mail: marek_karwanski(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1207500
pok. 3/55, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Waldemar Karwowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 273
e-mail: waldemar_karwowski(at)sggw.pl
pok. 3/66, bud. 34
konsultacje:

dr Helena Kazieko
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 339
e-mail: helena_kazieko(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/helena_kazieko/
pok. 3/91, bud. 34
konsultacje: PN 13-14

dr Lucyna Kazieko
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 340
e-mail: lucyna_kazieko(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/lucyna_kazieko/
pok. 3/91, bud. 34
konsultacje: PN 13-14

mgr inż. Krystyna Kietlińska
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 350
e-mail: krystyna_kietlinska(at)sggw.pl
pok. 3/28A, bud. 34

dr Marek Kociński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 331
e-mail: marek_kocinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/marek_kocinski/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje: ŚR 17.00-17.45, CZ 12.15-13.00

dr inż. Krzysztof Kompa
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 251
e-mail: krzysztof_kompa(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr inż. Grzegorz Koszela
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 253
e-mail: grzegorz_koszela(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/grzegorz_koszela/
pok. 3/50, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Jolanta Kotlarska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 225
e-mail: jolanta_kotlarska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jolanta_kotlarska/
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 279
e-mail: ryszard_kozera(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/ryszard_kozera/
pok. 3/68, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Monika Krawiec
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 226
e-mail: monika_krawiec(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr hab. inż. Michał Kruk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 593 73 00
e-mail: michal_kruk(at)sggw.pl
http://michal_kruk.users.sggw.pl/
pok. 3/59
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 344
e-mail: jan_krupa(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/jan krupa/
pok. 3/90, bud. 34
konsultacje: WT 16.30-17.15, ŚR 15-16

dr inż. Bartłomiej Kubica
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 311
e-mail: bartlomiej.jacek.kubica(at)gmail.com
pok. 3/69, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Jarosław Kurek
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 305
e-mail: jaroslaw_kurek(at)sggw.pl
http://jaroslaw_kurek.users.sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Joanna Landmesser
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 227
e-mail: joanna_landmesser(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna landmesser/
pok. 3/60, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

inż. Krzysztof Lipka
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: krzysztof_lipka(at)sggw.pl
labwzim(at-sign)sggw.pl

dr inż. Andrzej Łodziński
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: andrzej_lodzinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_lodzinski/
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Piotr Łukasiewicz
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 287
e-mail: piotr_lukasiewicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1310301
pok. 3/78A, bud. 34
konsultacje:

Magdalena Magnuszewska
Katedra Ekonometrii i Statystyki, Katedra Zastosowań Matematyki
tel./fax (22) 59 37 222
e-mail: magdalena_magnuszewska(at)sggw.pl
pokój 3/41, bud. 34
Sekretariat KEiS oraz KZM

dr Maria Majkowska
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: mmajkowska(at)op.pl
pok. 3/87, bud. 34
konsultacje: PN 13-14, ŚR 9.40-10.

mgr Krystyna Małachowska
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 242
e-mail: krystyna_malachowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/krystyna_malachowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje: PN 10-12

dr Aleksandra Matuszewska-Janica
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 254
e-mail: aleksandra_matuszewska(at)sggw.pl
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Ewa Miąsko
Dziekanat
tel. (22) 59 37 212
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr inż. Rafik Nafkha
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: rafik_nafkha(at)sggw.pl
http://www.wzim.pl/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje:

dr inż. Luiza Ochnio
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 253
e-mail: luiza_ochnio(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1070900
pok. 3/50, bud. 34
konsultacje:

dr Wiesław Olędzki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 316
e-mail: wieslaw_oledzki(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/wieslaw_oledzki/
pok. 2133, bud. 23
konsultacje: ND 16-17, PN 12-13 i ewentualnie 19-20

dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 270
e-mail: arkadiusz_orlowski(at)sggw.pl
http://ao.cem.sggw.pl
pok. 3/37A, bud. 34
konsultacje (pok. 3/35): PN 8-9, ŚR 8-9

mgr inż. Halina Paluszkiewicz-Schaitter
Kierownik Dziekanatu
tel. (22) 59 37 210
fax. (22) 59 37 211
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/35, bud. 34

dr inż. Maciej Pankiewicz
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 277
e-mail: maciej_pankiewicz(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/maciej_pankiewicz/
pok. 3/67, bud. 34
konsultacje: PN 10:45-11:45, WT 12:15-13:15

dr Wojciech Pietrasiński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 331
e-mail: wojciech_pietrasinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/wojciech_pietrasinski/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje: CZ 16-17 (pok. 3/76, bud. 34), ND 18-19 (sala 314 bud. 33)

dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW
Katedra Zastosowań Informatyki
e-mail: alexander_prokopenya(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/alexander_prokopenya/
pok. 3/56, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
http://adam_przezdziecki.users.sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
konsultacje: PT 12-14

inż. Marcin Przybylak
Laboratorium komputerowe
tel. (22) 59 37 352
e-mail: marcin_przybylak(at)sggw.pl, labwzim(at)sggw.pl

dr hab. inż. Marian Rusek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 294
e-mail: marian_rusek(at)sggw.pl
http://e.sggw.pl/rusek/
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1460700
pok. 3/99, bud. 34
konsultacje: PN 11-12, CZ 11-12

mgr Aneta Ryńska
Dziekanat
tel. (22) 59 37 214
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bu.d 34

mgr Dominika Rządkowska
Dziekanat
tel. (22) 59 37 215
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr Elżbieta Saganowska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 228
e-mail: elzbieta_saganowska(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Piotr Stachura
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 331
e-mail: piotr_stachura1(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/piotr_stachura1/
pok. 3/76, bud. 34
konsultacje: PT 9-10, PN 16-17

dr inż. Robert Stępień
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: robert_stepien(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/robert_stepien/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje:

dr hab. Aleksander Strasburger, emerytowany prof. SGGW
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 300
e-mail: aleksander_strasburger(at)sggw.pl
http://mors.sggw.waw.pl/~astrasburger/index.html
http://aleksander_strasburger.users.sggw.pl
pok. 3/59, bud. 34

dr inż. Dariusz Strzęciwilk
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 286
e-mail: dariusz_strzeciwilk(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/dariusz_strzeciwilk/
pok. 3/43B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 280
e-mail: wieslaw_szczesny(at)sggw.pl
pok. 3/48, bud. 34
konsultacje: PN 8-9, WT 8-9, ŚR 18:15

mgr inż. Piotr Szmielew
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 308
e-mail: p.szmielew(at)ava.waw.pl
pok.: 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr Beata Sztab
Dziekanat
tel. (22) 59 37 213
http://student.wzim.sggw.pl
pok. 3/36, bud. 34

dr hab. inż. Michał Szymański
Katedra Zastosowań Informatyki
e-mail: michal_szymanski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/michal_szymanski/
pok. 3/99, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

mgr Tomasz Śmiałowski
konsultacje (pok. 3/64): PN 13-14, WT 10-11

dr Bartosz Świderski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 304
e-mail: bartosz_swiderski(at)sggw.pl, jbswiderski(at)wp.pl
http://www.wzim.sggw.pl/bartosz_swiderski/
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Tomasz Świsłocki
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: tomasz_swislocki(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/tomasz_swislocki/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje: PN 11-12, PT 13-14, SO turnus A 11-12

dr inż. Joanna Ukalska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 262
e-mail: joanna_ukalska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/joanna_ukalska/
pok. 2/120, bud. 37
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Krzysztof Ukalski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 262
e-mail: krzysztof_ukalski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/krzysztof_ukalski/
pok. 2/120, bud. 37
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

mgr Grzegorz Wieczorek
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 271
pok. 3/37B, bud. 34
konsultacje: PN 8-9, SO turnus B 18-19

dr inż. Artur Wiliński
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 308
e-mail: artur_wilinski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/artur_wilinski/
http://www.sggw.pl/en/about_employee&employee_id=1580410
pok. 3/44B, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr Włodzimierz Wojas
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. (22) 59 37 336
e-mail: wlodzimierz_wojas(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/wlodzimierz_wojas/
pok. 3/90, bud. 34
konsultacje: ŚR 12.15

dr inż. Tomasz Woźniakowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 285
e-mail: tomasz_wozniakowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/tomasz_wozniakowski/
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje: PN 10-11 (sala 3/14), WT 8-9 (sala 2071)

dr inż. Piotr Wrzeciono
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 276
e-mail: piotr_wrzeciono(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1601070
pok. 3/66, bud. 34
konsultacje: PT 15-16, ND turnus B 12:15-13:15, WT 13:30-14:30

dr Olga Zajkowska
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: olga_zajkowska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/olga_zajkowska/
pok. 3/43A, bud. 34
konsultacje: PN 15:45-17:45 (pok. 3/44A, bud. 34), ND turnus A 11:00-12:00 (pok. 3/44A, bud. 34)

dr hab. inż. Zygmunt Jacek Zawistowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. (22) 59 37 310
e-mail: zygmunt_zawistowski(at)sggw.pl, zzawist(at)ippt.gov.pl
http://zygmunt_zawistowski.users.sggw.pl
pok. 3/65, bud. 34
konsultacje: http://kzi.wzim.sggw.pl/konsultacje/

dr inż. Tomasz Ząbkowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 290
e-mail: tomasz_zabkowski(at)sggw.pl
http://tomasz_zabkowski.users.sggw.pl
pok. 3/55 bud. 34
konsultacje: PN 17-18, SO turnus A 13-14

dr Andrzej Zembrzuski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 296
e-mail: andrzej_zembrzuski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_zembrzuski/
pok. 3/78B, bud. 34
konsultacje: PN 19-20, ŚR 15:30-16:30, inne terminy po uzgodnieniu

dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 320
e-mail: monika_zielinska_sitkiewicz(at)sggw.pl
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1621855
pok. 3/42A, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

prof. dr hab. Wojciech Zieliński
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 240
e-mail: wojciech_zielinski(at)sggw.pl
http://wojtek.zielinski.statystyka.info
pok. 3/46, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

dr Marcin Ziółkowski
Katedra Informatyki
pok. 3/100, bud. 34
konsultacje: PN 18.30-19.30, WT 14.30-15.30, rezerwowo PN 16-17

dr Krzysztof Zmarzłowski
Katedra Informatyki
tel. (22) 59 37 292
e-mail: krzysztof_zmarzlowski(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/krzysztof_ zmarzłowski/
http://www.sggw.pl/o_pracowniku&employee_id=1624902
pok. 3/64, bud. 34
konsultacje: WT 19:45-20:45 (pok. 2031), ŚR 18:30-19:30 (pok. 2071), CZ 17:15-18:15 (pok. 2071)

dr hab. inż. Włodzimierz Zuberek, prof. emerytowany
e-mail: wlodzimierz_zuberek(at)sggw.pl, wlodek(at)mun.ca

dr Dorota Żebrowska-Suchodolska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 254
e-mail: dorota_zebrowska_suchodolska(at)sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl/dorota zebrowska-suchodolska/
pok. 3/42B, bud. 34
konsultacje: http://keis.wzim.sggw.pl/struktura/

Doktoranci

mgr Dwornicki Grzegorz
konsultacje:

mgr Grzegorz Gawdzik
tel. (22) 59 37 322
konsultacje:

mgr Adrian Grzela
konsultacje:

mgr Marcin Olejniczak
e-mail: marcin_olejniczak(at)sggw.pl
konsultacje:

mgr Marcin Olszewski
konsultacje:

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw