Zakład Sztucznej Inteligencji

wtorek 7.02.2017

Kierownik

dr inż. Michał Kruk

Strona Zakładu: http://kzi.wzim.sggw.pl/category/zaklad-sztucznej-inteligencji/

Pracownicy naukowi

• dr inż. Adrian Bilski
• dr inż. Jarosław Kurek
• dr Bartosz Świderski

Tematyka badań naukowych Zakładu

Zakład prowadzi badania w obszarze sztucznej inteligencji i eksploracji danych. Drugim kierunkiem rozwoju są badania nad rozpoznawaniem obrazów: biomedycznych, przemysłowych i technologicznych. Zakład Sztucznej Inteligencji prowadzi również pracę dydaktyczną. Celem Zakładu jest ciągłe doskonalenie zajęć dydaktycznych oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwój naukowy kadry, nauczanie najnowszych technologii oraz zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w organizacji i współorganizacji konferencji naukowych:

• Symbioza Techniki I Informatyki STI ‘2017.
• Computational Problems of Electrical Engineering CPEE ‘2017 .

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw