Zakład Modelowania i Optymalizacji

środa 10.10.2018

Kierownik

dr inż. Dariusz Strzęciwilk

Strona Zakładu: http://kzi.wzim.sggw.pl/category/zaklad-modelowania-i-optymalizacji/

Pracownicy naukowi

• dr hab. inż. Jacek Zawistowski
• dr inż. Andrzej Jodłowski
• dr inż. Bartłomiej Kubica
• dr Paweł Hoser

Tematyka badań naukowych Zakładu

• Obiektowe modelowanie i analiza systemów w ujęciu UML

• Optymalizacja i modelowanie danych z wykorzystaniem sieci neuronowych oraz badanie rzeczywistych sieci neuronalnych. Programowanie ewolucyjne i modele reprezentacji wiedzy.

• Modelowanie i analiza stochastycznych i deterministycznych systemów i sieci komunikacyjnych. Badanie i analiza jakości transmisji w sieciach pakietowych

• Modelowanie danych i układów za pomocą sieci Petriego.

• Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych .

• Obliczenia numeryczne, w tym zwłaszcza obliczenia przedziałowe.

• Programowanie matematyczne i optymalizacja.

• Obliczenia równolegle: wielowątkowe i rozproszone.

Zakład współpracuje z następnymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi:

• Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Polska.

• Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa, Polska.

• Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Inżynierii Komputerowej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska.

• Department of Computer Science, Memorial University, Canada.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w organizacji i współorganizacji konferencji naukowych:

• Symbioza Techniki I Informatyki STI ‘2017.

• Modelling and simulation of data and signals, XXXI*X*-th IEEE-SPIE Symposium Wilga ‘2017.

• Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM’2017.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw