Zakład Algorytmów i Metod Obliczeniowych

wtorek 7.02.2017

Kierownik

dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW

Strona Zakładu: http://kzi.wzim.sggw.pl/category/zaklad-algorytmow-i-metod-obliczeniowych/

Pracownicy naukowi

• dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
• dr inż. Michał Szymański
• dr inż. Artur Wiliński

Tematyka badań naukowych Zakładu

• Modelowanie systemów mechanicznych opisywanych układem nieliniowychrównań różniczkowych i opracowanie stosownych algorytmów dla obliczeń numerycznych oraz symbolicznych.

• Opracowanie algorytmów obliczeń numeryczno-symbolicznych w problemach nawigacji i wizji komputerowej.

• Metody interpolacji gęstych i rzadkich danych niezredukowanych.

• Opracowanie metod klasyfikacji obiektów na podstawie ekstrakcji cech istotnych dla postawionego problemu.

• Rozszerzenie możliwości pakietu QuantumCircuit na podstawie oprogramowania Wolfram Mathematica dla modelowania obliczeń kwantowych oraz jego zastosowanie w badaniach algorytmów kwantowych i dydaktyce.

• Metody obliczeniowe w modelowaniu laserów półprzewodnikowych.

Zakład współpracuje z następnymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi:

• Centrum Badawczo-Rozwojowe, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Bytom, Polska.

• School of Mathematics and Statistics, School of Computer Science and Software Engineering, the University of Western Australia, Perth, Australia.

• Institute of Optical Sensor Systems, German Aerospace Center, Berlin, Germany.

• Instytut Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska.

• Faculty of Mechanics and Mathematics, al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w organizacji i współorganizacji konferencji naukowych:

• International Conference on Applications of Computer Algebra ACA’2017.

• International Conference on Computer Algebra Systems in Teaching and Research, CASTR’2017.

• International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM ‘2017.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw