Informatyka, studia stacjonarne

czwartek 6.12.2018

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Piotr Wrzeciono
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 276
e-mail: piotr_wrzeciono(at)sggw.pl
pok. 3/66, bud. 34
godziny dyżurów

Opiekun przedmiotów matematycznych:

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Tomasz Ząbkowski
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 290
e-mail: tomasz_zabkowski(at)sggw.pl
pok. 3/55 bud. 34
godziny dyżurów

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Marcin Bator
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 274
e-mail: marcin_bator(at)sggw.pl
pok. 3/67, bud. 34
godziny dyżurów

IV rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Andrzej Jodłowski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. 22 59 37 303
e-mail: andrzej_jodlowski(at)sggw.pl
pok. 3/43B, bud. 34
godziny dyżurów

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Krzysztof Karpio
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 287
e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.pl
pok. 3/78A, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Maciej Pankiewicz
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 277
e-mail: maciej_pankiewicz(at)sggw.pl
pok. 3/66, bud. 34
godziny dyżurów

II rok 2017/18, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Piotr Wrzeciono
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 276
e-mail: piotr_wrzeciono(at)sggw.pl
pok. 3/66, bud. 34
godziny dyżurów

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw