Informatyka, studia stacjonarne

czwartek 24.09.2020

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Krzysztof Karpio
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 287
e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.edu.pl
pok. 3/78A, bud. 34

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Piotr Stachura
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: piotr_stachura1(at)sggw.edu.pl
pok. 3/76, bud. 34

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Piotr Wrzeciono
Katedra Systemów Informatycznych
tel. 22 59 37 276
e-mail: piotr_wrzeciono(at)sggw.edu.pl
pok. 3/66, bud. 34

IV rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Tomasz Ząbkowski
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: tomasz_zabkowski(at)sggw.edu.pl
pok. 3/55 bud. 34

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Alina Jóźwikowska
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: alina_jozwikowska(at)sggw.edu.pl
pok. 3/43A, bud. 34

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Andrzej Jodłowski
Katedra Systemów Informatycznych
e-mail: andrzej_jodlowski(at)sggw.edu.pl
pok. 3/43B, bud. 34

II rok 2019/20, studia II stopnia

Opiekun:

dr Krzysztof Karpio
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 287
e-mail: krzysztof_karpio(at)sggw.edu.pl
pok. 3/78A, bud. 34

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw