Informatyka, studia niestacjonarne

czwartek 6.12.2018

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Bartosz Świderski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. 22 59 37 304
e-mail: bartosz_swiderski(at)sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
godziny dyżurów

Opiekun przedmiotów matematycznych:

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Artur Wiliński
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. 22 59 37 308
e-mail: artur_wilinski(at)sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
godziny dyżurów

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Piotr Łukasiewicz
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 287
e-mail: piotr_lukasiewicz(at)sggw.pl
pok. 3/78A, bud. 34
godziny dyżurów

IV rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Paweł Hoser
Katedra Zastosowań Informatyki
e-mail: pawel_hoser(at)sggw.pl
pok. 3/43B, bud. 34
godziny dyżurów

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
tel. 22 59 37 278
e-mail: beata_zduniak(at)sggw.pl
pok. 3/55, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Rafik Nafkha
Katedra Informatyki
tel. 22 59 37 296
e-mail: rafik_nafkha(at)sggw.pl
pok. 3/78B, bud. 34
godziny dyżurów

II rok 2017/18, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Bartosz Świderski
Katedra Zastosowań Informatyki
tel. 22 59 37 304
e-mail: bartosz_swiderski(at)sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34
godziny dyżurów

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw