Informatyka, studia niestacjonarne

czwartek 24.09.2020

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Artur Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 314
e-mail: artur_krupa(at)sggw.edu.pl

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Rafik Nafkha
Katedra Systemów Informatycznych
tel. 22 59 37 296
e-mail: rafik_nafkha(at)sggw.edu.pl
pok. 3/78B, bud. 34

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr hab. Bartosz Świderski, prof. SGGW
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: bartosz_swiderski(at)sggw.edu.pl
pok. 3/44B, bud. 34

IV rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr inż. Artur Wiliński
Katedra Systemów Informatycznych
e-mail: artur_wilinski(at)sggw.edu.pl
pok. 3/44B, bud. 34

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Piotr Łukasiewicz
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 287
e-mail: piotr_lukasiewicz(at)sggw.edu.pl
pok. 3/78A, bud. 34

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Paweł Hoser
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: pawel_hoser(at)sggw.edu.pl
pok. 3/43B, bud. 34

II rok 2019/20, studia II stopnia

Opiekun:

dr inż. Artur Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 314
e-mail: artur_krupa(at)sggw.edu.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw